Hitvallás

„Ha nincs arcunkon érzés,
olyan, mintha a halotti maszkunkat mutatnánk.”

2009. március 23., hétfő


1960 Március 23. (49 éve történt)
Meteorológiai Világnap

Az 1873-ban alapított Nemzetközi Meteorológiai Szervezet utódaként 1950. március 22-én Genfben megalakult a Meteorológiai Világszervezet (WMO). Másnap életbe lépett a szervezet alapokmánya, melynek emlékére határozták el 1960-ban a Meteorológiai Világnap megünneplését.


Tompa Mihály: A vihar

(részlet)
Setétség fogja be jöttömre az eget,
Viz áradással, hegy omlással fenyeget,

S reng a föld, mintha el-mulnia kellene.
Mi bajod gyáva szív? Miért versz annyira?
Miért ellenem a meddő átok s ima;

Nem vagyok én a rom s kiirtás szelleme!
A kikelet, nyár s tél örök rendben jön el,
Sugárt hint a nap, az anyaföld szűl, növel,

Kutfejéről a gyors folyó alázajog;
Havaznak a felhők, majd esőt ejtenek,
Forró lávát szórnak a tűzhányó hegyek,
– Én is csak tisztemet végzem, mikép azok!