Hitvallás

„Ha nincs arcunkon érzés,
olyan, mintha a halotti maszkunkat mutatnánk.”

2010. november 5., péntek

1956. november 4-e sajtója, fényképek, rádióadások

- 280x185:

Zsukov jelentése a magyarországi helyzetről

november 4. este

November 4-én, a nap folyamán a szovjet csapatok Magyarországon tovább folytatták a települések megtisztítását a lázadók itt-ott még ellenállást tanúsító elszigetelt csoportjaitól.

http://www.hungary1956.comA Corvin közben elkeseredett harcot vívnak a szovjetekkel a védők

Hírek Debrecenből: "Egyelőre nyugalom és rend van. Egyelőre nyugalom és rend van. Csokonai Rádió. Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Viszonthallásra. Éljen a szabadság! Éljen a szabad magyar nép!"

rev.hu Szovjet tankok vonulnak a Gellért térnél

... Figyelem, az ENSZ tagállamainak képviselőihez intézett üzenetünk!
Valamennyi ENSZ-megbízottnak és küldöttnek!
ENSZ-küldöttek! Népek küldöttei!
Az elkövetkező órákban döntötök egy nemzet életéről vagy haláláról. Miközben hazátok fiai boldogan és békében élnek, a magyar nép fiai a szovjet harckocsik és bombázók gyilkos tüzétől hullanak el. Hazánkat külső fegyveres támadás érte. Utolsó mentsvárként hozzátok fordulunk! Éljetek nemzetetek adta lehetőséggel, mentsétek meg hazánkat a pusztulástól és a rabszolgaságtól! Azonnali és hathatós intézkedéseket kérünk, mely megment a további vérontástól és visszaadja semlegességünket!
Mutassátok meg, hogy az ENSZ meg tudja valósítani akaratát, határozataival eléri, hogy hazánk ismét szabad lesz! Lelkiismeretetekre hivatkozva felszólítunk, hogy azonnal, az azonnali cselekvésre! ...

mek.oszk.hu

fábri györgyÁtalakítás alatt

Rádióadás délután
"[...] a világ szabad nemzeteihez! Fejtsetek ki minden erőt a szabadságharcunk megsegítésére! Az utolsó csepp vérünkig harcolunk. A magyarok istene velünk van. Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Szabad Európa Rádió figyelem! Ha veszitek adásunkat, értesítsetek róla! Figyelem, figyelem! Szabad Európa Rádió figyelem! Ha veszitek adásunkat, azonnal értesítsetek róla"

Mivel - különösen az első napokban - a szovjetek senkiben sem bíztak néhány politikuson és a hadseregük mellett fegyveres szolgálatot vállaló egykori ÁVH-sokon és pártfunkcionáriusokon kívül, a letartóztatottakat nem magyarországi, hanem a határon túli, ukrajnai börtönökbe szállították. A deportáltak között voltak politikusok, döntő többségükben azonban fiatalokkal, a fegyveres harcok résztvevőivel töltötték meg a börtönöket. November 15-én már 846 Szovjetunióba hurcolt foglyot tartottak nyilván, köztük 68 kiskorút és 9 kislányt.

Az ENSZ II. rendkívüli közgyűlésének határozata

Az ENSZ délután összeülő második rendkívüli közgyűlésén 50:8 arányban, 15 tartózkodás mellett elfogadják a tovább bővített amerikai határozati javaslatot, amely az eddigieken túl felkéri az ENSZ főtitkárát, jelöljön ki bizottságot a magyarországi helyzet megvizsgálására, majd tegyen jelentést a közgyűlésnek, és terjesszen elő javaslatokat a Magyarországon fennálló helyzet megszüntetése érdekében. A határozat felszólítja továbbá a szovjet és a magyar kormányt, hogy tegyék lehetővé az ENSZ-megfigyelők beutazását Magyarországra. Kanada javaslatára a közgyűlés utasítja a főtitkárt ENSZ-haderő felállítására a Közel-Keleten.


Ny. P. Firjubin, a Szovjetunió jugoszláviai nagykövete táviratban jelenti Moszkvának, hogy "Nagy Imre és 11 vezető magyar kommunista" a budapesti jugoszláv nagykövetségen tartózkodik. A jugoszlávok igyekeznek rávenni Nagy Imrét, jelentse ki, hogy hajnali rádiónyilatkozatát a reakció nyomására tette.

Később a jugoszláv külügyi államtitkárság táviratban utasítja Soldatic jugoszláv nagykövetet, közölje Nagy Imréékkel, hogy nem kötik a menedékjogot a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elismeréséhez, kiutazásuk Jugoszláviába pedig kizárólag a szovjet garanciától függ.MNM Ltsz.86.93Vasúti kocsik a Széna téren

A Széna téri csoport délelőtt felveszi a harcot a szovjetekkel, majd többségük elhagyja a Széna teret. A Köteles vezette pesthidegkúti felkelők kb. 20 fős csoportja csatlakozik a Széna tériekhez.


10.00

Zsukov jelenti a szovjet vezetésnek, hogy elfoglalták Győrt, Miskolcot, Gyöngyöst, Debrecent, a megyeszékhelyek többségét, a hírközlés legfontosabb csomópontjait megszállták, és körülzárták a fegyver- és lőszerraktárakat. Jelentése szerint "egyetlen ellenállási gócpont van még" - a Corvin köz.

wikipediaA Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány (Kádár-kormány) - hamisan Budapestről keltezve - táviratot küld az ENSZ főtitkárának, kéri a magyar kérdés napirendről való levételét.


Harcok a nagyobb vidéki városokban

MNM

A városi pártbizottság épülete Székesfehérváron a Szabadság téren

Miskolcon a diákszállón lévő nemzetőrök egy része felveszi a harcot. Kecskeméten a szovjet hadsereg elfoglalja a homokbányai laktanyát. A szovjet tankok megszállják Pécset. Orosházán hangoshíradón keresztül felhívást intéznek a lakossághoz, hogy jelentkezzenek a szovjetek ellen szerveződő nemzetőrszázadba.oszk

A Corvin köz a zsákmányolt 122 mm-es szovjet tarackkal

A Széna téren, a Royal Szállónál, a Blaha Lujza téren, a Garai utcában, a Thököly úton, a Budaörsi úton, Kispesten, Pestlőrincen, Soroksáron, Pesterzsébeten, a Tűzoltó utcában, Nagyvárad térnél, Déli pályaudvarnál és Csepelen a nemzetőrség szembeszáll a támadással. A Corvin köziek súlyos harcokat vívnak az Üllői út, Práter utca, Kisfaludy utca környékén. Mind a szovjetek, mind a nemzetőrök komoly veszteségeket szenvednek. Több száz magyar állampolgárt a Szovjetunióba deportálnak.oszk.hu

A szovjet támadás után a Parlamentben maradnak Bibó István és Tildy Zoltán miniszterek, valamint Mindszenty József esztergomi érsek. A bíboros rövidesen átmegy az amerikai követségre, ahol menedékjogot kap.

Miután Tildy Zoltán is távozik, Bibó István mint a törvényes magyar kormány egyetlen, az Országgyűlés épületében tartózkodó képviselője, kiáltványt fogalmaz meg.

Münnich megadásra szólítja a magyar alakulatokat


Münnich Ferenc - mint a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány fegyveres erők minisztere, Budapestről keltezve - utasítja a Magyar Néphadsereg alakulatait, hogy ne nyissanak tüzet a támadó szovjet csapatokra, és parlamenterek útján adják meg magukat.A Szabad Kossuth Rádió adása megszakad

8.07

Miután a Parlamentet elfoglalták a szovjet egységek, a Szabad Kossuth Rádió adása bejelentés nélkül, zene közben megszakad. Rövidhullámon váltakozva a Himnuszt és a Szózatot sugározzák.


A Parlament őrsége leteszi a fegyvert

8.00

MNM Ltsz. 90.386

A Parlamentet őrző magyar tisztek és sorkatonák a Kossuth Lajos téren leteszik a fegyvert. A szovjetek megszállják az épületet.


A szovjetek körülzárják a Parlamentet

7:30

A 2. szovjet gépesített gárdahadosztály különleges osztaga a HM és BM elfoglalását követően körülzárja a Parlamentet. Derestey Sándor alezredes tárgyal a megadás feltételeiről a téren, majd Grebennyik KGB-s vezérőrnaggyal tér vissza az épületbe. Czottner Sándor, Csergő János, Dobi István, Kristóf István, Rónai Sándor, Zsofinyecz Mihály a szovjet tábornokot és kíséretét megmentőjükként üdvözlik. Megállapítják, hogy kudarcot vallott a Nagy Imre-kormány letartóztatására tett kísérlet.


A HM megtiltja az ellenállást

november 4. reggel

A HM-ben tartózkodó Janza Károly altábornagy, Uszta Gyula, Váradi Gyula, Kovács Imre vezérőrnagyok megtiltják a Magyar Néphadsereg csapatainak az ellenállást. 6.30-kor a 108. szovjet ejtőernyősdeszant ezred osztaga akadálytalanul elfoglalja a minisztérium épületét. A magyar hadsereg szinte teljes vezetését, 13 tábornokot és 300 magas rangú tisztet ejtenek foglyul. A vezetőket - Uszta Gyulát és másokat - Tökölre viszik Malinyin tábornokhoz. (Usztát és az együttműködést vállaló tiszteket másnap Szolnokra szállítják.)


A magyarországi szovjet katonai invázió hírére hajnalban összehívják az ENSZ Biztonsági Tanácsa ülését, ahol szavazásra bocsátják az előző nap beterjesztett amerikai határozati javaslat némileg módosított változatát. Ez felszólítja a Szovjetuniót, hogy tartózkodjon Magyarországon bárminemű katonai akciótól és haladéktalanul vonja ki csapatait az országból. A javaslat elismeri a magyar nép jogát arra, hogy szabadon választott kormánya legyen; felkéri az ENSZ főtitkárát annak megvizsgálására, hogy a magyar népnek milyen élelmiszer, gyógyszer és egyéb segélyre van szüksége, és az ENSZ tagállamait ezen ellátmányok összegyűjtésében való közreműködésre szólítja fel. A javaslatot a Szovjetunió megvétózza (9 igen szavazat, Jugoszlávia tartózkodik), majd a kérdést amerikai javaslatra "az egyesülés a békéért" eljárás keretében rendkívüli közgyűlés elé utalják.


Felhívás a szovjet katonákhoz

november 4. 7:14

www.rev.hu

"Szabad Kossuth Rádió, Budapest és Szabad Petőfi Rádió, Győr. 7 óra 14 perc. Figyelem! Figyelem! Fontos felhívást olvasunk fel. A magyar kormány felkéri a szovjet hadsereg tisztjeit és katonáit, hogy ne lőjenek, kerüljük el a vérontást. Az oroszok barátaink, és azok is maradnak."
Vnyimanyije! Vnyimanyije! Govorit Budapest, Sztancia Szvobodnij Kossuth. Vnyimanyije! Vnyimanyije! Govorit Budapest, Sztancia Szvobodnij Kossuth. Vengerszka pravityelysztvo proszit szovetszkij szaldat i oficerov komangyirov nye sztreljajtye v mirnoje naszelenyije. Russzkij narod nasi druzja i tak imi osztanutszja.

Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr

6 óra 24 perckor az Associated Press soron kívüli hírben közölte, az ENSZ központjának keltezésében, hogy az Egyesült Államok vasárnap korán reggel kérte, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa tartson rendkívüli vasárnapi ülést és foglalkozzék a Magyarországon végrehajtott új szovjet támadásokkal.

Nagy Imre és társai a jugoszláv követségre menekülnek

6 és 8 óra között a jugoszláv nagykövetségre érkezik Nagy Imre, Donáth Ferenc, Losonczy Géza, Lukács György, Szántó Zoltán - az MSZMP (alapító) Intéző Bizottságának tagjai, valamint Fazekas György, Haraszti Sándor, Jánosi Ferenc, Rajk Lászlóné, Szilágyi József, Tánczos Gábor, Ujhelyi Szilárd, Vas Zoltán és családtagjaik. Összesen 43 személy kap menedékjogot. Vásárhelyi Miklós, Nádor Ferenc ezredes, a légierők parancsnoka és Erdős Péter újságíró Vukmirovic ezredes, jugoszláv katonai attasé lakásán kapnak menedéket.

Szabad Kossuth Rádió: Nagy Imre Maléteréket keresi

november 4. 5:56

www.rev.hu

Maléter nem tért vissza

Újabb drámai hangú felhívás hangzik el a rádióban. A miniszterelnök kollégáit keresi, a szovjetekkel tárgyaló delegáció tagjait keresi az éter hullámain: "Nagy Imre, a nemzeti kormány miniszterelnöke felhívja Maléter Pál honvédelmi minisztert, Kovács István vezérkari főnököt, továbbá a katonai küldöttség többi tárgyalásra indult tagjait, akik tegnap este 10 órára mentek ki a szovjet hadsereg-parancsnokság színhelyére és eddig még nem tértek vissza, hogy haladéktalanul jöjjenek és vegyék át hivatalaik vezetését!"

Nagy Imre rádiószózata

november 4. hajnal

rev.hu

5.20-kor hangzik el először Nagy Imre rövid, drámai hangú rádióbeszéde, amelyet 8 óráig többször megismételnek: "Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével." A felhívás után a rádió a Himnuszt, majd a Szózatot sugározza.

Moszkvából Kádár János, Münnich Ferenc és szovjet kísérőik - egy bizonytalan időtartamú kárpátaljai megálló közbeiktatásával - Szolnokra repülnek. Kádár este tárgyal a szolnoki városi pártbizottság vezetőivel.

A Kádár-kormány első felhívása

november 4. hajnal

MNM Történeti Fotótára

A népfelkelés ellenforradalomba torkollott5.10-kor az ungvári rádió - magát meg nem nevezve, budapesti keltezéssel - a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánynak az SZKP KB Elnöksége előző esti ülésén megszövegezett felhívását közvetíti. A nyilatkozat szerint az "október 23-án megindult tömegmozgalom, melynek nemes célja a Rákosi és társai által elkövetett párt- és népellenes bűnök kijavítása a nemzeti függetlenség és szuverenitás védelme volt (...) fasiszta ellenforradalomba torkollott", ez indokolta az új kormány megalakítását. "Veszélyben van a munkások és parasztok hatalma, a szocializmus szent ügye. (...) Az ellenforradalmárok egyre arcátlanabbak. Kegyetlenül üldözik a demokrácia híveit, nyilasok és más vadállatok gyilkolják a becsületes hazafiakat, és a mi legjobb elvtársainkat. (...) Kezet emeltek a mi népi demokratikus rendszerünkre. Ez azt jelenti, hogy a gyárakat és az üzemeket vissza akarják adni a kapitalistáknak, a földet a nagybirtokosoknak. Már el is indították Horthy zsandárjait, börtönőreit, az egész átkozott és gyűlöletes elnyomó és kizsákmányoló rendszer képviselőit, hogy a nép nyakára üljenek. (...) A reakciós elemek (...) igen sok becsületes dolgozót - különösen az ifjúság nagy részét - tévesztették meg, akik a mozgalomba becsületes, hazafias szándékkal kapcsolódtak be. Éppen ezért helytelen és bűnös eljárás, ha valaki vádolja ezeket azért, hogy a mozgalomban részt vettek. Emellett nem szabad szem elől téveszteni, hogy felhasználva Nagy Imre kormányának gyöngeségét ellenforradalmi erők garázdálkodnak, gyilkolnak és rabolnak az országban, és attól lehet félnünk, hogy felülkerekednek. (...) Véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek garázdálkodásának. (...) Mi ezért alakítottuk meg a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt." Az új kormány programjában a nemzeti függetlenség biztosítását, a szocialista vívmányok védelmét, a béke helyreállítását, egyenrangú külkapcsolatokat, életszínvonal emelést, lakásépítést, a bürokrácia visszaszorítását, a munkás-önigazgatás támogatását, a kötelező beszolgáltatás és az erőszakos téeszesítés megszüntetését, a kisipar és kiskereskedelem támogatását, a nemzeti kultúra fejlesztését, a szovjet csapatok kivonásáról szóló tárgyalások haladéktalan megkezdését ígéri. Bejelenti, hogy "azzal a kéréssel fordult a szovjet parancsnoksághoz: segítsen népünknek a reakció sötét erőinek szétverésében" és csatlakozásra szólítja fel "a magyar haza minden önzetlen fiát".

A Kádár-kormány megalakulását bejelentő közlemény

november 4. hajnal

rev.hu

Kádár János munkához lát...

Az ungvári rádió - magát meg nem nevezve, budapesti keltezéssel - 5.05-től közvetíti a Kádár János vezette ellenkormány felhívásait. Először Münnich Ferenc olvassa fel a magyar dolgozó néphez intézett nyílt levelet, amelyben Apró Antal, Kádár János, Kossa István és saját nevében bejelenti, hogy 1956. november 1-jén a Nagy Imre-kormánnyal minden kapcsolatunkat megszakították, miniszterként is kiléptek e kormányból, és kezdeményezték a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakítását. Ezt követően Kádár János miniszterelnökként ismerteti kormánya névsorát: Münnich Ferenc, Marosán György, Dögei Imre, Apró Antal, Kossa István, Rónai Sándor, Horváth Imre. Marosán, Dögei, Rónai a rádióadásból értesülnek megbízatásukról.


A Nemzeti Kormány nem ad ellenállási parancsot

november 4. 4:30

A Szovjet Hadsereg általános támadásáról Király Béla vezérőrnagy telefonon jelentést tesz a Parlamentben tartózkodó Nagy Imrének, és utasítást kér. Nagy Imre nem ad parancsot az ellenállásra.


A szovjet csapatok általános támadása

4.15-kor megindul a Szovjet Hadsereg általános támadása. A fővárost a - különleges hadtest alárendeltségében harcoló - 2., 33. gépesített és 128. lövész gárdahadosztály támadja. A 2. gárdahadosztály a főváros észak-keleti és középső részén, a 33. gárdahadosztály a Rákóczi úttól délre, Dél-Pesten, a 128. gárdahadosztály pedig Budán harcol. A Dunántúlon a - 38. hadsereg kötelékébe tartozó - 17., 27., 39. gépesített és 61. légvédelmi tüzér hadosztály harcol. Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon a - 8. gépesített hadsereg kötelékébe tartozó - 11., 32., 35. gépesített, 60. légvédelmi tüzér hadosztály, 70. lövész gárdahadosztály és 31. harckocsi hadosztály harcol.

szabadnet

2010. november 2., kedd

2010. október 23., szombat

Az 1956-os forradalom, előzményei, illetve utóélete bővelkedtek különleges, meghökkentő, megható pillanatokban. Az alábbiakban ezekből olvasható egy válogatás:


1956. október 23-án
este a Parlamentnél összegyűlt kétszázezres tömeg előtt hosszú várakozás után megjelent Nagy Imre az embereket vigyázatlanul „elvtársaknak” szólította, mire azok tiltakozásul kifütyülték a várva várt szónokot. Nagy Imre reformokat ígért, de hazatérésre szólította fel a tömeget – amelynek egy része elégedetlenül a Rádióhoz vonult, megostromolta és hajnalra elfoglalta.
1956. október 23-án este a városligeti Sztálin-szobornál összegyűlt tömeg a maga kezébe vette a forradalom egyik követelésének végrehajtását: a 18 méter magasságba emelkedő szobrot ledöntötték, a két kilométernyire lévő Nemzeti Színházhoz (a mai Blaha Lujza tér) vonszolták, ahol apró darabokra verték szét. A szobor egykori helyét a budapesti folklórban sokáig „Csizma tér” néven emlegették, mert a talapzaton csak a szovjet diktátor hatalmas csizmái maradtak.
1956. október 25-én az Astoriánál összegyűlt tüntetők összebarátkoztak a Kálvin tér felől érkező szovjet harckocsikkal és magyar zászlókat tűztek a tankokra. Amikor a Rákóczi út felől is trikolórral fellobogózott tankot pillantottak meg, a tömegben elterjedt, hogy győzött a forradalom.
1956. október 25-én, miután a Kossuth téren eldördült az első sortűz, a közelben lévő pártközpontnál zűrzavaros lövöldözés kezdődött a magyar katonai egységek, a pártházat védő ÁVH-sok és a szovjet tankok között. Egy szovjet tank sortüze az ülésterembe csapódott, ahol a magyar pártvezetők éppen a magas rangú szovjet küldöttekkel (köztük Mikojan) tárgyaltak. Az egész társaság a pincébe vonult.
1956. október 26-án a tréfás kedvű Corvin közi szabadságharcosok porcelán levesestányérokkal futamították meg a szovjet tankokat. A korábbi napokban hatalmas veszteségeket szenvedett tankegységek legénysége nem mert ráhajtani az útra helyezett tányérokra, mert nem tudták, nem aknák-e.
1956. október 30-án magyar tankoszlop érkezett a nemzetőrök ostromolta Köztársaság téri pártbizottság felmentésére. A tankok helyismerettel nem rendelkező legénysége – látva egy tankot, amely a pártházat lőtte, de valójában a felkelőkkel volt – maguk is a pártházra tüzeltek, gyakorlatilag megpecsételve a védők sorsát.
1956. október 30-án a Köztársaság téri pártházat elfoglaló felkelők munkagépek segítségével ásták fel a teret, kazamaták után kutatva, amelyben az elterjedt hírek szerint az ÁVH-sok foglyokat őriztek. Egyes beszámolók szerint volt olyan gödör, amely a tízméteres mélységet is elérhette. Végül nem találtak titkos járatokat.
1956. október 31-én a Kossuth Rádióban elhangzott az Örkény István fogalmazta, szállóigévé lett önkritikus mondat: „Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon”. Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek! – hangzott el többször a világ népeihez intézett segélykiáltás a Kossuth Rádióban 1956. november 4-én, miután a szovjet hadsereg általános támadást indított a magyar forradalom ellen.
1956. november 7-én – a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóján –, azaz a bolsevik puccs évfordulóján, amikor még folyt a harc az országot november 4-én elözönlő szovjet csapatokkal, Angyal István, a Tűzoltó utcai felkelőcsoport parancsnoka a magyar zászlókkal együtt vörös zászlókat is kitűzetett a csoport ellenőrzése alatt álló épületekre. A szabadságharcosok ezzel azt üzenték, hogy a velük szemben álló szovjet katonák harcolnak a valódi munkásforradalom ellen.
1956. november 18-án fél órán keresztül hatalmas magyar zászló lobogott a New York-i Szabadság szobron, amelyet magyar emigránsok kis csoportja tűzött ki, hogy szimpátiát keltsen az elvérző magyar forradalom iránt. Az esemény óriási sajtónyilvánosságot kapott a világban.
1956. december 6-án került sor a melbourne-i vérfürdő néven híressé vált összecsapásra, a vízilabda történetének leghíresebb meccsére, amelyet a Szovjetunió elleni 4-0-s magyar vezetésnél néhány perccel idő előtt fújtak le, miután a medencében elszabadultak az indulatok. A másnap vívott döntőben Magyarország olimpiai bajnok lett.

(A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából- javítva!)2010. szeptember 30., csütörtök

Elhunyt Tony Curtis


A magyar származású 85 esztendős filmszínész halálhírét lánya, Jamie Lee Curtis erősítette meg.
A 130 alkotásban szerepelt, 1959-ben Oscar-díjra jelölt, kétszeres Golden Globe-díjas magyar származású hollywoodi színészlegenda halálát egyelőre nem tudni mi okozta.

Tony Curtist olyan vígjátékokban láthattuk, mint a Minden lében két kanál és a Van, aki forrón szereti. Az amerikai filmszínész, a magyar újságírók kérdéseire magyarul adott választ, hiszen családja innen települt ki az USA-ba.

A világszerte Tony Curtisként ismert filmcsillag eredetileg Bernard Schwartz néven született New Yorkban, 1925. június 3-án. Családja Mátészalkáról származik, ahonnan New Yorkba emigráltak és Emanuel és Helen Schwartz néven folytatták életüket.Amikor Tony 18 éves lett 1943-ban, bevonult a haditengerészethez, majd a háború után színészként folytatta pályafutását Kaliforniában, az Universal Stúdiónál, ahol rengeteg fantáziát láttak színészi tehetségében.

A színészkedésen kívül a lovaglás és a vívás érdekelte. Karrierje kezdetén vette fel a Tony Curtis nevet, mellyel később bevonult a filmtörténelembe.

1951-ben feleségül vette a közelmúltban elhunyt ismert színésznőt, Janet Leigh-et (1951-1962), mely házasságból 2 lány született. Kelly és Jamie Lee Curtis. Utóbbi apja nyomdokaiba lépve elismert színésznő lett. Curtis házassága 1962-ben válással végződött, kapcsolatuk megromlása következtében.

Válása nem okozott törést filmes pályafutásán. Olyan remek filmekben láthattuk, mint A tolvaj hercege vagy az Ali baba fia. A kosztümös filmekben való szereplését lecserélte a romantikus filmekre. 1956-ban szerepelt a Trapéz című szerelmi történetben, ahol fiatal artistát alakított. Ezzel felhívva a kritikusok figyelmét remek színészi alakítására, hiszen mindaddig csak külsejét dicsérték. Komolyabb kihívást jelentett számára A siker édes illata című filmben játszott talpnyaló újságíró szerepe, mely filmben Burt Lancaster partnereként láthattuk. Oscarra jelölt alakítását követhetjük nyomon A megbilincseltek című filmben, mint szökésben lévő rab. 1959-ben Marilyn Monroe és Jack Lemmon partnereként a Van, aki forrón szereti című világsikerben láthattuk, melyben szaxofonistát játszott. A film bemutatója után világsztárként ünnepelték.


Remek humora miatt főként vígjátékokban szerepelt, de a komolyabb hangvételű Spartacusban is remekül helytállt, bizonyítva azt, hogy sokkal többre is képes, és így volt ez A bostoni fojtogató sorozatgyilkosaként is. A televízió aranykorában az 1970-es évek elején Roger Moore társaként a The Persuaders című sorozatban alakított nagypályás amerikai üzletembert, aki nem félt verekedésekbe keveredni. A sorozat Magyarországon Minden lében két kanál címmel forgott. Az elmúlt években kevés filmben láthattuk. Felbukkant az Ilyen a bokszban, illetve a Vérdíj 2. – A nagy robbanás című filmben.

A hollywoodi sajtó Tony Curtis válása utána is hangos volt magán- és nőügyeitől. Notórius nőcsábászként volt ismert. Szinte minden 10 évben új feleséggel láthattuk az újságok címlapján: Christine Kaufmann (1963-1967), Leslie Allen (1968-1981), Lisa Deutsch (1993-1994), Andrea Savio (1984-1992) és Jill Vandenberg (1998-). Curtis úgy véli, a hosszú élet titka a fiatal nőkben keresendő. Utolsó felesége és közte 45 év korkülönbség volt.

A filmezést az utóbbi években lecserélte a festészetre. Festményeit híres galériákban láthatjuk. 2009-ben jelent meg önéletrajzi kötete, a Hollywood hercege, melyet a 16. Nemzetközi Könyvfesztiválon Budapesten a Millenáris Parkban dedikált.
Forrás: MTI