Hitvallás

„Ha nincs arcunkon érzés,
olyan, mintha a halotti maszkunkat mutatnánk.”

2008. július 30., szerda


"Ameddig nem adsz helyet a lelkedben valakinek, aki éppolyan fontos neked, mint saját magad, addig mindig magányos maradsz."

(Richard Bach)

"Régebben mindig úgy gondoltam, hogy bizonyos dolgokat, embereket csak a halál vehet el tőlem örökre. Pedig sokkal kevésbé drámai módon is elveszíthetünk valakit, ha eljön egy pont, és megszakad valami. És onnantól fogva nem beszélünk vele, nem az ő mosolyával ébredünk minden reggel, nem érinthetjük meg szabadon minden porcikáját, és nem legeltethetjük rajta a szemünket. Soha többé. Ez a fajta elválás is ugyanolyan végleges tud lenni, mint a halál. És ugyanúgy fáj."


(Laurell Kaye Hamilton)
"Vajon miért van az, hogy annyira sietünk feltápászkodni, amikor elesünk? Hiszen akár fekve is maradhatnánk, hogy pihenjünk egy kicsit."

(Max Eastman)
“Ne csak szajkold, hanem higgyed is végre, hogy minden, minden másképp történik. Egy napon megérint az élet; másképp, máskor, más szándékkal, mint valaha is képzelted. Megérint, és köznapod megtelik a csodálatossal. Szökőkutak fakadnak az aszfaltból, egy ember kitárul, az oroszlánok kézből esznek. Az érintés tudatos és erős. Isten nem szeszélyes.”
(Márai Sándor)
Richard Bach - Híd az örökkévalóságon át

„…Hogyan ismerjük fel a lélektársunkat? - ismételte a kérdést.
- Amikor az enyémmel először találkoztam, nem tudtam , hogy ő az… minél jobban megismertem, annál jobban csodáltam; annál többször gondoltam, milyen fantasztikus ember!
- És ez a lényeg! Olyan szerelmest kell magunknak keresnünk, akivel a kapcsolatunk az idő múlásával nemhogy fakulna, de egyre jobb lesz; aki iránt a csodálatunk és a bizalmunk csak erősödik a megpróbáltatások során.
- Csak mellette jöttem rá, milyen mély meghittség és mennyi öröm létezik számomra. Régebben azt hittem, csak nekem van ilyen dolgokra szükségem, csak én igénylem a lélektársamtól, hogy ilyen legyen. Most már azt gondolom, hogy ez mindenki számára fontos, csak éppen, ha nem találják a megfelelő partnert, elkeseredésükben kevesebbel is megelégszenek. Hiszen mi bátorítson bennünket arra, hogy meghittséget és örömet keressünk, amikor egy langyos kapcsolat és viszonylagos elégedettség a legtöbb amit elérhetünk?
- A szívünk mélyén persze tudjuk, hogy a langyos előbb-utóbb kihűl; csekélyke elégedettségünkből valami megnevezhetetlen szomorúság sarjad, és rágódni kezdünk: Ez életem nagy szerelme, ez minden, ezért élek?! A lelkünk mélyén tudjuk, hogy többre vagyunk hivatva, és őutána vágyódunk, az után az egyetlen után, akivel sohasem hozott össze minket a sors.
- Nap mint nap azt látjuk, hogy az emberpár egyike szárnyalni akar, de a másik lehúzza a földre. Míg az egyik haladna, s kettőt lépne előre, a másik miatt hármat lépnek vissza. Ezért azt gondolom, jobb egyedül megtanulni, mi a boldogság; inkább a barátaimhoz, meg a macskámhoz ragaszkodom, és a soha el nem érhető lélektárs után vágyakozom, mintsem megalkudjak az unalommal.
- Az a lélektársunk, akinél a zár, amelybe a mi kulcsaink illeszkednek; az ő kulcsai pedig a mi zárainkat nyitják. Ha eléggé biztonságban érezzük magunkat ahhoz, hogy megnyíljunk, igazi énünk előbújhat, és valóban teljesen önmagunk lehetünk. Azt szeretheti bennünk a másik akik vagyunk, nem pedig akinek látszani szeretnénk. A lélektárs a legjobb tulajdonságainkat hívja elő. Mellette nem számít, bármi történik is körülöttünk, mi ketten biztonságban vagyunk saját kis mennyországunkban. Az a lélektársunk, aki osztozik legtitkosabb törekvéseinkben; akivel egy irányba haladunk. Ha két léggömbként együtt emelkedhetünk a magasba, akkor feltehetően rátaláltunk az igazira. A lélektársunk mellett az életünk életre kel.”

Tompa Mihály - Emlékvers

Te távol lészesz, ám haza
Dobogjon mindig kebeled!
Nagy a világ: a hon csak egy!
- Édes fiú, Isten veled!!

(Eperjes szeptember 23-án 1844)Tompa Mihály - A gólyához

Megenyhült a lég, vídul a határ,
S te újra itt vagy, jó gólyamadár!
Az ócska fészket megigazgatod,
Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod.

Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak
Csalárd napsúgár és síró patak;
Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet,
Az élet fagyva van, s megdermedett.

Ne járj a mezőn, temető van ott;
Ne menj a tóra, vértől áradott;
Toronytetőkön nézvén nyughelyet,
Tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet.

Házamról jobb, ha elhurcolkodol -
De melyiken tudsz fészket rakni, hol
Kétségbeesést ne hallanál alól,
S nem félhetnél az ég villámitól?

Csak vissza, vissza! dél szigetje vár;
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár.
Neked két hazát adott végzeted;
Nekünk csak egy - volt! az is elveszett!

Repülj, repülj! és délen valahol
A bujdosókkal ha találkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk,
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk...!

Sokra sír, sokra vak börtön borul,
Kik élünk, járunk búsan, szótlanul;
Van aki felkél, és sírván, megyen
Új hont keresni túl a tengeren.

A menyasszony meddőségért eped,
Szüle nem zokog holt magzat felett,
A vén lelke örömmel eltelik,
Hogy nem kell élni már sok ideig.

Beszéld el, ah! hogy ... gyalázat reánk!
Nem elég, hogy mint tölgy, kivágatánk:
A kidűlt fában őrlő szú lakik...
A honfi honfira vádaskodik.

Testvért testvér, apát fiú elad...
Mégis, ne szóljon erről ajakad,
Nehogy ki távol sír e nemzeten:
Megútálni is kénytelen legyen!


Tompa Mihály - A költő

Epedvén zengő lant után
A gyermek-ifju kebele,
Szólt a dalisten: itt a lant!
De boldogság nem lesz vele!

S hogy csendesen zendűlt a húr:
Lőn a vidám fiú komoly,
Nem érté, keble mért dobog?
Nem tudta, könnye mért omol.

S midőn szív- és lélekhatón
Felcsattant édes-bús dala:
A lantos szenvedett nagyon,
S szivén mély fájdalom vala.

Most a dalisten megjelent,
S mond: szánlak, ifju, tégedet!
A lantot tőled elveszem,
Hogy így a bút is elfeledd!

Oh hagyd a fájdalmat nekem,
A lelkes dalnok felele;
Oh hagyd a fájdalmat nekem,
Csak hagyd meg a lantot vele!


Tompa Mihály - Olajág

Ha meghajolt már a kereszt-nyomott váll,
Az ajkon némaság a gyász pecsét;
Sok szép reményt ha szíved elfecsélt,
S az élettel, világgal meghasonlál:

Legyen nagyobb erőd a fájdalomnál!
Hajnal derűl az éjből, bár setét, -
Érezd a köny s próbáltatás becsét;
Hidd, hogy atyád, hogy szán, szeret, ki dorgál.

Tűrj és remélj! Elmélkedjél, imádkozz!
Hadd térjen a beteg lélek magához...
Így, ha követje ottfenn megjelent,
S mint a Noé galambja vissza-szárnyal
Zöld olajág- s az ég jó válaszával:
Mit ujra megnyersz: lelki béke, csend. -

Tompa Mihály magyar költő, az MTA tagja Rimaszombaton született, 1817. szeptember 28-án, 1868. július 30-án hunyt el Hanván.

Tompa Mihály a reformkor népi-nemzeti irányzatának költője egy csizmadia és cselédlány gyermekeként, a mai Szlovákiában található, Rimaszombaton látta meg a napvilágot. Gyermekkorában a Borsod vármegyei Igriciben nevelkedett apja szüleinél, ahol tanítója korán felismerte tehetségét.

1832 őszén került a sárospataki kollégiumba, ahol mint szolgadiák tanulhatott. 1838-ban kezdte felsőbb tanulmányait, 1844-ig bölcseletet, jogot és teológiát hallgatott. Időközben hosszabb-rövidebb ideig nemesi családoknál nevelősködött, annak érdekében, hogy továbbtanulása költségeit fedezni tudja. Az iskola után a Péchy fiúk nevelője volt Eperjesen, ekkor ismerkedett meg Petőfivel, aminek hatására fokozott érdeklődéssel fordult a népköltészet felé.

1845 decemberétől 1846 késő tavaszáig Pesten tartózkodott, ekkor Petőfi felvette az általa szervezett "Tízek Társaságába". Petőfivel barátsága azonban 1848-ban megszakadt, mikor Pesten jogot hallgatott. Szülőföldjének egyik kis faluja, Beje ekkor hívta meg papnak. Miskolcon letette a papi vizsgát és szeptember végétől látta el a hivatalát.

Ekkora már jelentős irodalmi hírnévre tett szer, "Népregék és mondák" című verseskötete, mely 1846-ban jelent meg, jelentős sikert aratott. 1847-ben a Kisfaludy Társaság is tagjául választotta. Időközben rendszeresen publikált az 1848.-as forradalom után indult, "Nép Barátja" című lapban. Lelkesen szolgálta a forradalom és a szabadságharc ügyét. 1848 őszén a Gömör vármegyei nemzetőrökkel együtt vonult be, s mint tábori pap részt vett a schwechati ütközetben is.

1849 április közepétől Bejéről Kelemérre ment papnak. Még ebben az évben májusban elvette feleségül Soldos Emíliát, egy Gömör vármegyi birtokos lányát. Ezután szólalt meg költészetében a családi élet örömeinek és gondjainak témája. 1851 szeptemberétől, haláláig Hanva község lelkipásztora. A szabadságharc bukása után eleinte nyíltan fejezte ki a nemzeti fájdalmat, de amikor A gólyához című verse miatt a kassai haditörvényszék elé idézték és falujába internálták, a cenzúra nyomása arra késztette, hogy rejtett értelmű költeményekben szóljon az elnyomott nemzethez.

Arany Jánoshoz élete végéig meleg barátság fűzte. Utolsó évei során napjai már folytonos panaszok közt teltek; miközben a halálra való készülődéssel és öngyilkossági tervekkel volt elfoglalva. 1868-ban, pár hónappal halála előtt, az MTA nagydíjjal jutalmazta költői munkásságát.

2008. július 29., kedd


Fjodor Ivanovics Tyutcsev orosz költő, diplomata Ovsztugban született 1803. december 5-én (+ Carszkoje Szelo, 1873. július 27).

Hosszabb ideig élt Münchenben és Torinóban, személyesen ismerte Heinét, Schellinget. Az irodalmi életben nem vett részt, nem nevezte magát literátornak. Körülbelül 400 verse maradt fenn, melyekből gyakran szoktak idézni Oroszországban. Korai versei a XVIII. század költői hagyományainak szellemében születtek. Az 1830-as években született költeményeire az európai (különösen a német) romantika nyomja rá bélyegét.

Filozófikus (meditatív) líráját a látomásosság, tudományos pontosság, a mindenség rejtélye, ritmikai hajlékonyság jellemzi. Az 1840-es években több politikai tárgyú cikkben taglalta Oroszország és a nyugati civilizáció kapcsolatának problémáit. Az 1850-es években egész sor, nagy hatású szerelmes verse született, melyekben a szerelmet tragédiaként ábrázolta. Ezen versek később az úgynevezett «gyenyiszevszkij ciklusba» lettek foglalva, mely a költő szerelmének, Genyiszjevának lett szentelve. Az 1860-1870-es években költészetét a politikai témák jellemzik.

Leghíresebb verse, a «Silentium!» keserű felhívás a hallgatásra, a másik pontos megértésének lehetetlensége fölötti bánat. «Hazudik a kész gondolat!» – ez a sora az egyik leggyakrabban idézett aforizmája Tyutcsevnek, valamint az «Oroszországot ész nem érti», «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется».

(Forrás: www.wikipedia.hu)

A Teremtő létezése

Sokan azért nem hisznek Istenben, a Teremtő létezésében, mert semmilyen kézzelfogható bizonyítékot nem találnak a tevékenységéről. A hitetlenek számára Tóth László Tibor az alábbi szellemes példázattal világította meg az irányított teremtés létezését:
Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést:
- Miért hiszi, hogy van Isten?
- Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót, és sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. No de vegyük csak a húsdarálót. Mindössze 9 alkatrészből áll, és 17 mozdulattal lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia ennek módját. Ha nekem ezekután azt állítja valaki, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a Teremtő, az nem normális.
- Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan bizonyítani a Teremtő létezését?
A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnőjének: "Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Alapméret: kör alakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter. (Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést!) A fal vastagsága alaptól a felső szintig max. 25 cm lehet. Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül-belül teljesen simára, egyenletes felületűre kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő komplett vegyiüzem, amely tápszereket állít elő, emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét a mérnök szabhatja meg, bármilyen magas összegben."
Elvette a papírt a titkárnőjétől, és aláírva átnyújtotta az újságírónak.
- Tessék, itt a válaszom. Benne a bizonyíték.
- Nem értjük, hogy mi akar ez lenni.
- Majd később megértik. Egyelőre közöljék a lapjukban feltűnő helyen. Ha akad rá jelentkező, újra találkozunk, és folytatjuk a sajtóértekezletet.
A nagy érdeklődést kiváltó eseményre jó néhány neves építészmérnök, és még a korábbinál is több újságíró jött el.
- Talán el is kezdhetjük, szólt ironikusan a házigazda. Kérem az első jelentkezőt, tegye meg ajánlatát, ismertesse elképzeléseit. Csak konkrét megoldást, kivitelezhető terveket fogadok el.
Néhány percnyi vita után a szakma legismertebb építésze dühösen megjegyezte:
- Rendben van, én már kiestem a versenyből, de szeretném látni azt az embert, aki ezt megtervezi! Ezt egyszerűen lehetetlen megépíteni!
A gyáros megkérdezte:
- Nos, van még jelentkező? Ha nincs, akkor kérem figyeljenek jól, bemutatom az eredetit.
A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú, cső alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy ép búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal. Azután így szólt a jelenlevőkhöz:
- Igazuk van uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen! De a Teremtőnk mindenható, csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is, nézzék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a műszerek. Figyeljenek kérem, kör alakú a szára, átmérője pontosan 4 mm. magassága ennek éppen 200-szorosa, azaz 800 mm. A falvastagsága mindenütt 0,25 mm. Kívül sima, belül üres, az összes táp- és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, no és ez a csodálatos miniatűr vegyiüzem, a kalász itt a tetején önállóan működik. És tudják hogyan? Napenergiával! Ráadásul a Napot is Isten teremtette. Értik az összefüggéseket? Ez a kis vegyilabor 8-9 féle tápanyagot, vitamint állít elő vízből és a talajból felszívott ásványi anyagokból, napenergiával. Ezalatt szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják. Nos, uraim az itt látható remekmű és a mi kontárkodásaink közötti különbség egyértelműen bizonyítja a Teremtő létezését, és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan képességeit. Köszönöm hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtő erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát. Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek, mindenütt az ő alkotásait látják. Ha pedig teremt, műveket alkot, akkor létezik!

(számomra ismeretlen szerző)

Raszputyin végzetes jóslata

Grigorij Raszputyin, a szibériai paraszt neve összefonódott a cárizmus bukásával. A csodatévő gyógyító szerzetes lényegében egyedüliként tudta enyhíteni II. Miklós cár hemofiliában szenvedő fiának szenvedéseit. A cári család bizalmába férkőző Raszputyin később olyan hatalmat szerzett, hogy minisztereket váltott le. A legalábbis ördögi hipnotikus erővel bíró Raszputyin nevéhez több dokumentált „csodatett” és megvalósult jóslat fűződik (például megjósolta az addig Szibériában soha nem járt cári családnak, hogy megfordulnak még szülőfalujában, Pokrovszkojéban. Így is történt, 1918-ban, amikor Tobolszkból Jekatyerinburgba szállították az akkor már fogoly cári családot, Pokrovszkojén keresztül haladtak).
Raszputyin későn tanult meg írni-olvasni, helyesen soha nem tudott írni, de így egy sor írásmű maradt utána (ezek egy részét nem ő jegyezte le). Raszputyin legnevesebb jóslata Oroszország bukásáról, a cári család pusztulásáról szól.
Ezt a levelet Raszputyin pár nappal halála előtt írta, 1916. december 16-án (29) a szentpétervári Juszupov-palotában. Raszputyin halála a 20. század nevezetes rejtélyei közé tartozik. Raszputyint monarchista arisztokraták végezték ki (Feliksz Juszupov herceg vezetésével), akik a monarchia tekintélyét féltették a „raszputyinscsinától.” A beszámolók szerint előbb ciánnal megmérgezték (túlélte), majd – s ezt már a boncolási jegyzőkönyv is bizonyítja – lelőtték (túlélte), s végül egy pétervári csatornába dobták, mint később kiderült, élve, mivel halálát fulladás okozta.

"Én írom ezt a levelet, ez az utolsó levél, amely utánam marad Szentpéterváron. Érzem, hogy január 1-ig (1917) meghalok. Az Orosz Néphez, Atyácskához, Anyácskához, a Gyermekekhez és az egész Orosz Földhöz fordulok azzal, amit tudniuk kell nekik. Ha közönséges gyilkosok ölnek meg engem, főképp, ha testvéreim, az orosz parasztok, akkor Neked, Orosz Cár, nem kell aggódnod Gyermekeid miatt. Még évszázadokig ők fognak uralkodni Oroszországban.
De ha bojárok és nemesek ölnek meg, ha ők ontják véremet, huszonöt évig nem tudják lemosni véremet kezeikről. Menekülni fognak Oroszországból. Testvérek fognak testvéreket ölni, mindenki ölni és gyűlölni fog mindenkit és huszonöt év múlva egyetlen nemes sem marad Oroszországban. Orosz Föld Cárja, ha meghallod a meggyilkolt Grigorij temetési harangját, tudd meg: ha halálomban bűnös valaki Rokonaid közül, azt mondom neked, hogy senki a Családodból, senki a Gyermekeidből és rokonaidból nem él két évnél tovább. S ha túl is éli, halálért fog imádkozni, mert az Orosz Föld szégyenét és bukását fogja látni, az antikrisztus eljövetelét, halált, szegénységet, Isten meggyalázott templomait, meggyalázott szenteket, mindenki holttá válik.
Háromszor huszonöt év alatt a fekete rablók, az antikrisztus szolgái pusztítani fogják az orosz népet, a Pravoszláv hitet. És elpusztul az Orosz Föld. Én is meghalok, már meghaltam, már nem vagyok az élők között. Imádkozz, imádkozz, és légy erős, gondolj Istenáldotta Családodra."

(Forrás: www.posztinfo.hu - Gyóni Gábor)

2008. július 26., szombat


Baka István - A tükör széttört

A tükör széttört, cserepeiből
a látvány összerakható még,
de nem forr vissza mennybolthoz a föld,
s éjszaka nélkül száll le a sötétség.

A látvány széttört, cserepeiből
a tükör összerakható még,
de helyet cserél mennybolt és a föld,
s a nappalba átfolyik a sötétség,
árnyam fekszik az ágyba asszonyomhoz,
s aki a tű fokán átpréselődik,
az a pokolba jut.

A tükör széttört, cserepeiből
a látvány térképe kirakható még,
hol mindennek határa van, de a
határok között összezagyvalódik
tűpárna s Szent Sebestyén mellkasa,
a harangok s az ágyúk bronza, és
trombitaszínű sörrel indulókat
hörpintünk ki a kocsmákban, s a hó
az álcázóköpennyel felcserélhető.

A tükör széttört, és széttört a látvány,
s ki megpróbálja összerakni, össze-
zagyvál tükör- és látványcserepet,
a nappalok sötétséggel leöntve,
s az asszonyok árnyunktól terhesek,
a harangok kongásából kiöntik
a messzehordó ágyúk robaját,
és álcázóköpenyben minden évszak,
s csizmát kell húzni újra - a világ
cserepein ne járkáljunk mezítláb,
s menetelünk sörszagú indulókra,
a tű fokán lángnyelvek csapnak át

2008. július 25., péntek


Tarbay Ede: Alagútban

Hosszú, kopár, kanyargós út után váratlanul futott be a vonat a szemben álló hegyek egyikébe. Váratlanul futott be, és hirtelen lett sötét, olyan sötét, mint régen a tanyán, Apu gyerekkorában,amikor az eget felhő takarta be, s még a csillagok is eltűntek mögötte.
- Sötét van - mondta a gyerek, és közelebb húzódott apjához.
- Alagútban vagyunk - hallotta Apu hangját, és mégis érezte: még közelebb kell bújnia, mert a sötétben hirtelen egyedül maradt.
- Akkor is világosságot szeretnék - mondta, és Apu karja alá dugta a fejét.
- Azt nem lehet, kislányom - szólalt meg a szemközti mogorva bácsi, aki eddig egyetlen szót sem szólt, csak az állát fogta, mintha a foga fájna.
"Bár ne szólt volna most se" - gondolta a gyerek, aki fiú volt, csak a haja hosszabb.
- Azt nem lehet -folytatta a Mogorva -, mert, ahogy mondták: alagútban vagyunk.
2Ha ennyire makacskodik - gondolta a gyerek -, megmondom neki, hogy tévedett."
És meg is mondta. Azt, hogy ú fiú. És azután azt:
- Világosságot szeretnék!
- Jól van - mondta Apu. - Legyen úgy, fiam.
És abban a pillanatban a sötét vasúti fülkében kisütött a nap, pedig a vonat még mindig benn volt az alagútban.
A szemközti mogorva utas hirtelen elmosolyodott, levette a kezét az arcáról és azt mondta:
- Úgy látszik, ebben is tévedtem. Hiába no, az ember gyakran téved.
- Igen - bólintott az, aki mellette ült, és az utazás kezdetétől újságba temetkezett. - Mindnyájan tévedünk. Én például abban, hogy elbújhatok az újság mögé. senkit se akartam látni, nem akartam, hogy zavarjanak, és most tessék, ebben a ragyogó fényben szertefoszlott a papír!
Az újságpapír valóban semmivé lett, és annak, aki eddig mögéje bújt, még a szeme is mosolygott.
- Az semmi, hogy a papír - vette át a szót az ajtó melletti utas -, de az a szép és bozontos szakállam is eltűnt.
A szakálla valóban nem volt már az arcán, és nem volt ott még a basjusza sem, csupán a haja, és most végre láthatták: egészen fiatal, s már ő maga sem tudta, miért bújt szakállba.
- Nem akarsz sakkozni? - fordult a gyerk felé, s a zsebéből kiss sakktáblát húzott elő. Ahogy kinyitotta, apró, fekete és fehér figurák bukkantak elő: lovak és bástyák, királyok és királynők, futárok, apró kis parasztok. Mind éppen elfértek a tenyerében, és úgy moccantak ott, mint az elevenek.
- Nem tudok sakkozni - ráuta meg a fejét a gyerek, de ez a sarokban ülő fiatalembert nem zavarta.
- Ha akarod, megtanítlak.
- Ugyan, egy gyerket - vágott közbe az a nni, aki vele szemben zöld fügét evett. Egész úton hol ez, hol az került elő a csomagjából: mogyoró, mandula, cukorka, s utoljára éppen zöld füge, amit a gyerk sohasem látott még.
Már félórája nézte, azóta, hogy az alagút előtt jártak, a kopár hegyoldalban.
És most, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, a néni eléje tette a kicsi, levelekkel kibélelt kosárkát.
- Tessék, vegyél - mondta. - Ilyet úgysem ettél. Ez a zöld füge. Jó. Érett. Eheted. Csak ezt a csomós végét hagy meg - és rámutatott egy kicsi, sötét göbre.
A gyerek hálásan nézett rá, mert a füge jó volt, és még jobb attól, ahogyan kínálták.
- Én semmit se tudok adni neked - mondta az a bácsi, aki szemközt az ablak mellett trónolt. Valóban trónolt, mert olyan hatalmas volt, akár egy király vagy valami óriás vagy éppen óriáskirály, és örökké a szivarján rágódott. - Nem tudok adni semmit - ismételte -, csak virágokat.
És ahogy fújta a füstöt, ah virággá változott. Rózsák, szegfűk röpködtek a levegőben, illatuk betöltötte a fülkét, és olyan erős volt, hogy szinte tüsszenteni kellett.
- Igazán érdekes - mondta a mogorva bácsi, de ezt a kisfiú csöppet sem értette. Neki mindez természetsnek tűnt, hiszen Apu nem tett mást, mint teljesítette azt, amit ő kért: Világosságot hozott a hosszú alagútba, sötétség helyett fényességet.
Az a csontos, fekete ruhás asszony is, aki eddig az ablak és ő közöttük ült, felállt, és helyet cserélt Apuval és vele.
- Ülj ide. Nézz ki. Mindjárt itt lesz a tenger.
A sakktábla akkor még a gyerek kezében volt, szájában a füge, a levegőben fehér, piros, kék virágok. És mindenki mosolygott.
Észre sem vették, mikor értek ki az alagútból, és azt sem, hogy mindannyian más nyelven beszélnek. Erre csak akkor döbbentek rá, amikor meglátták a tengert, és egyszerre kiáltottak, mind-mind a maga nyelvén:
- Itt a tenger!
- A tenger!
Ebben az ámulatban mindannyian megfeledkeztek arról, ami nemrég az alagútban történt. Elfelejtették, pedig emlékezniük kellett volna arra, hogy a sötétben fény vette körül őket.
Fény, mert egy apuka teljesítette kisfia kívánságát.


1884 Július 25. (124 éve történt)
Meghalt Feszl Frigyes építész, a pesti Vigadó tervezője.Feszl Frigyes (Pest, 1821. február 20. – Budapest, 1884. július 27.): építész, a magyar romantikus építészet egyik legjelesebb mestere.

Német polgári családból származott, apja Feszl József (1791-1860) kőfaragó mester volt. 14 testvér közül Frigyes az ötödik gyermek volt. József bátyja (1819-1866) és János öccse (1822-1852) is építész lett.

Frigyes 1830 és 1835 között a piaristák hatosztályos gimnáziumába járt, majd Hild Józsefnél tanult. 1839-ben kapta meg vándorkönyvét, utána József bátyjával együtt beiratkozott a müncheni Képzőművészeti Akadémiára. 1844-ben tértek haza.

1849-ben feleségül vette Hoffmann Reginát (†1851), akitől 2 gyermeke született: Regina (1849-1870) és Frigyes (1850-1910), utóbbi építési vállalkozó lett. Első felesége halála után 1858-ban másodszor is megnősült, felesége Quandt Vilma (1827-1902) lett.

1861 és 1865 között Párizsban akvarellfestészetet tanult. 1866-ban lett csak céhes mester.

Főbb művei

* 1845. Pest, Országháza pályaterve
* 1846-48. Pest, V. Nádor u.22, Oszvald-ház
* 1847. Pest, Terézvárosi új Szervita templom és rendház terve
* 1848-49. Pest, V. Váci u. 57., Balassovits-ház
* 1849. Pest, Mór fürdő terve
* 1851. Pest, Dohány u. zsinagóga terve
* 1852. Szob, Luczenbacher-sírkápolna
* 1852. Pest, Budakeszi út 71., Kochmeister-villa
* 1852. Pilismarót, Heckenast-villa
* 1853 körül. Budapest, Kálvin téri református templom, síremlék
* 1853-54. Pest, V. Sas u. 3., Frölich-ház
* 1854-55. Pest, Belvárosi plébánia (elpusztult)
* 1856. Buda, Kapucinus templom (Fő utca 32.) külsejének átalakítása romantikus stílusúvá Gerster Károllyal
* 1858-59. Pest, Dohány u. zsinagóga szentélykialakítása
* 1859-65. Pest, Vigadó
* 1860. Pest, Nyári színház (elpusztult)
* 1861. Pest, MTA székházának terve
* 1863. Pest, Dreher-sörgyár
* 1867-69. Pécsi zsinagóga terve Gerster Károllyal, Kauser Lipóttal
* 1872-73. Bp., VI. Nagymező u. 1., Polg. fiúiskola és paplak
* 1873. A Duna-part és a Várhegy rendezési terve
* 1873-74. Elemi népiskolák:

Bp., VI. Szív u. 19-21.
Bp., VII. Wesselényi u. 52.
Bp., VIII. Dankó u. 31.
Bp., X. Szent László tér 34.

* 1874. Régi Műcsarnok terve
* 1876-77. Deák-mauzóleum és -szobor terve
* 1883-84. Bp., Andrássy út 99., Mayer-ház

Egyéb

Vízivárosi volt kapucinus templom (Szent Erzsébet-plébániatemplom) és kolostor, az Alagút krisztinavárosi bejárata, Pán Józseffel a kiskörúti, volt London Szálló.

A munka törvényei


A munka törvényei:

1.§. Amit ma megtehetsz, azt holnap is.


2.§. Az, hogy más dolgozik, az nem ok a munkára.

3.§. Az elveszett munkakedvet ne keresd.

4.§. A munkahely nem kocsma, hogy egész nap ott üljünk.

5.§. Aki nem dolgozik, annak nincs hiba a munkájában, tehát jutalmat érdemel.

6.§. Az igaz, hogy a munka nemesít, de mi szükségünk nemesekre?

7.§. A munka nem fenék, hogy ráverjenek!

8.§. A munkához úgy kell hozzáállni, hogy más is hozzáférjen.

9.§. Kis munkát kis ívben, nagy munkát nagy ívben kell elkerülni.

10.§. Aki nem dolgozik, azt nem érheti baleset.

11.§. Amíg csak fizetgetnek, addig csak dolgozgatunk.

12.§. Dolgozzanak az idősek, ők már úgyis megszokták.

13.§. Dolgozni csak lassan, szépen, ahogy a csiga megy a jégen, úgy érdemes.

14.§. Ne kívánd főnököd halálát, segíts neki, hogy önmaga kívánja azt!

15§. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, inkább hagyd holnaputánra, hátha nem lesz már rá szükség.

16.§. Az a feladat, amely nem oldódik meg magától 30 nap alatt, nem érdemli meg, hogy foglalkozzanak vele.

17.§. Mindenkinek kell, hogy legyen valami hobbija, de nem feltétlen szükséges, hogy az a munka legyen.

18.§. A munka élteti az embert, de a pihenés sem ölt még meg senkit.

2008. július 23., szerda

Csírák
Általában a csíráztatásról

Az egészséges táplálkozás alapja a zöld étrend, az állandó csírakúra. Nem véletlen, hiszen a csírák a növény felneveléséhez szükséges hatalmas mennyiségű enzimet tartalmaznak.

A biocsírák élő élelmiszerek, fogyasztásuk - akár kúra jelleggel - rendkívül fontos, hiszen egészségünk múlik azon, hogy van-e elegendő enzim a szervezetünkben.

Miután a legtöbb helyen gyakorlatilag lehetetlen biotermeléssel nőtt friss élelmiszerhez jutni, ez az egyszerű út az egészséges táplálkozáshoz igazán megérdemli, hogy megismerkedjünk vele. Az enzimek komplex katalizátorok, amik ellenőrzik a szervezet összes kémiai reakcióját. Születésnél egy adott mennyiséggel rendelkezünk, aminek életünk végéig ki kellene tartani. A helytelen életmód, a rossz táplálkozás, a betegségek óriási mennyiséget fogyasztanak, így idővel az egyensúly megbomlik, a szervezet egyre jobban ki van téve a súlyos betegségeknek.

A csírák kiváló forrásai az A-, B-komplex, C-, D-, E-, G-, K- még U-vitaminnak és ásványi anyagoknak: pl.: kalcium, magnézium, foszfor, klór, kálium, nátrium és szilícium, ezek mind természetes formában vannak jelen, amit a szervezet legkönnyebben használ fel. A pici magból óriási energiával tör elő az új élet és tartalmazza az összes szükséges alkotóelemet, amire a szervezetnek szüksége van az egészséghez.

Háromezer enzimet fedeztek fel az emberi testben. Egy perc alatt egyetlen enzim 36 millió biokémiai reakcióban vesz részt. Minden egyes sejt termel enzimet, de... tudnod kell, hogy tested enzimellátása nem végtelen.

Amikor melegítjük az ételt, minden enzimet elpusztítunk, és így a szervezetnek egyedül kell megoldani az emésztést. Így idővel a szervezet tartalékai annyira elapadnak, hogy korai öregedés lép fel.

A megelőzés a legjobb gyógyítás, amit a szervezetünk felerősítésével, karbantartásával, a hiányzó elemek rendszeres bevitelével és pótlásával érhetünk el. A betegségek megelőzésében jelentős szerepet játszanak a bioaktív természetes antioxidánsok, amelyek közül a C- és E-vitaminok és a karotinoidok nagy figyelmet kapnak.

A magok enzimjei csírázáskor megszaporodnak, keményítőjük cukorrá alakul át, fehérjéjük aminosavakká, zsírjuk zsírsavakká bomlik. C-vitamin tartalmuk akár 27-szeresére, karotin tartalmuk 2 órai csírázás után mintegy 200%-kal, B-vitamin tartalmuk 50%-kal, E-vitamin tartalmuk 120%-kal nőhet.

A csíráztatott gabonákban, magokban található dimetoxi, benzokinon és hidrokinon az aszkorbinsavval nagyon nagy hatással tudnak lenni a gyenge szervezetre, segítik a megerősödését. A biocsírák salaktalanítják a szervezetet, különösen lábadozás idején segítenek regeneráló hatásukkal.

A biocsírák 25%-kal több kalóriát tartalmaznak mint a hús, de nem hizlalnak (azonnali energiát adnak, hiszen "élő ételek", mert nincs bennük zsír, koleszterin, hormon és antibiotikum, és 100%-ban emészthetőek. Tökéletes kombinációban tartalmazzák az egészséges élethez szükséges elemeket.

Ma amit enni tudunk, nagyon egyszerű. Nyers ételt enni abban a formában, ahogy a természetben található.

A nagy civilizáció bölcsei évezredeken át hittek a csírák gyógyító és egészségmegtartó hatásában!
Brokkoli csíra

* vegyületeiben a legerősebb zöldségfélék közé tartozik
* a legnagyobb mennyiségben tartalmazza a vitaminokat, enzimeket, ásványi anyagokat
* rengeteg, a szervezet számára hasznos vegyületet tartalmaz
* élettani hatása a káposzta csírával megegyező


Búza csíra

* gátolja a rákos sejtek életben maradását
* tisztítja a májat
* erősíti az idegrendszert
* potencianövelő
* hurutoldó
* gyulladásgátló, baktériumölő hatású
* segíti az emésztést
* egyensúlyban tartja a vérnyomást
* csökkenti a radioaktív sugárterhelést
* segíti a vér oxigén ellátását
* tápegész élelmiszer


Lencse, borsó, babfélék csírája

* azt mondják a babfélékre, "jó a szívnek" kitisztítják a vérbél az LDL-t (rossz koleszterin)
* nagyon magas a rost tartalmuk, csökkentik a vérnyomást
* csodálatos inzulinszabályozók, fokozatosan változtatják az inzulin szintjér, nem szorulnak a test saját inzulinjára
* a bennük lévő ligázok és proteáz inhibitorok erős rákblokkoló anyagok
* a proteázok (proteázinhibitorok) megelőzik a sejtek rákossá alakulását
* komplex cukrot tartalmaznak, amiket a vastagbél baktériumok megtámadhatnak, gázt fejlesztenek (a hüvelyesek rendszeres fogyasztói hozzászoktak
* a zöldborsó csírának szerepe van a vakbélgyulladás előfordulási valószínűségének csökkentésében
* rendkívül sok vastartalma segíti a vérképzést


Lucerna (alf-alfa) csíra

* olyan ásványi sókat tartalmaz, melyek lúgosítják a vért
* rostja lelöki a koleszterin lerakódásokat az erek faláról, szponin tartalma lekaparja és feloldja
* magas mangántartalma miatt csökkenti a vércukorszintet
* segít izületi gyulladásnál, reumánál, fekélynél
* szoptatós anyáknál tejserkentő
* roborál
* a benne levő rengeteg növényi hormon miatt csodálatos ösztrogén hatása van, amely pl. segíthet a mellrák kialakulásának megelőzésében
* segít érszűkületnél
* B12-vitamin tartalma vérszegénységet gyógyít
* K-vitamin tartalma megelőzi a thrombus (vérrög) kialakulását, csökkenti a vérzéseket (fokozott havi vérzés, méhvérzés)
* vastagbél-gyulladásban szenvedők gyógy-tápláléka
* L borostyánkősav-tartalma a kötőszövetek rugalmasságáért felelős


Miskulancia csíra

* lucerna, vöröshere és retek csírát tartalmaz
* lucernát és vörösherét elsősorban a vérképzőrendszer, retek csírát az emésztőrendszer segítésére


Mustár csíra

* gyógyhatása hasonló a retek csíráéhoz
* epe- és májbántalmakra
* emésztési panaszok, székrekedés, felfúvódás ellen
* jó hatású isiásznál, bőrkiütésnél
* serkentő, stimuláló
* oldja az izomfájdalmakat, élénkíti a keringést
* stimulálja az izzadást, ami lázcsökkenéshez illetve megfázás és influenza gyógyulásához vezet
* mellkasi fájdalom, váladékozás, hörghurut gyógyítható vele
* tisztítja a vért, megszünteti a bőrkiütéseket
* a retek csírához hasonlóan borogatásra is használható


Napraforgó csíra

* magas foszfor és kalcium tartalma fontos a csontoknak, fogaknak, kell a zsírok és szénhidrátok emésztéséhez, szövet- és izomtónushoz, idegrendszerhez
* vastartalma a vörösvértestképzéshez, réztartalma a vas felhasználásához szükséges
* jódot tartalmaz, amely a pajzsmirigy-hormon alkotórésze, valamint elengedhetetlen az idegsejtek működéséhez
* magnéziumot tartalmaz az izom- agy-, tüdőszövetek működéséhez
* fehérjetartalma 30%
* kiváló niacin (bőrvitamin) forrás
* gyógyhatású tüdőbetegségek, torokkaparás, köhögés, hörghurut, veseproblémáknál, és lázcsillapító hatású
* magas rosttartalma az egészséges bélflórát táplálja, segíti a bélperisztaltikát
* klorofilltartalma segíti a vér oxigénszállítását a sejtekhez
* tisztít, méregtelenít, vízhajtó hatása van
* jótékony hatással van a cukorbetegségre


Retek csíra

* természetes antibiotikum
* több hőt termel, mint a kifejlett retek, elősegíti a felesleges nyálka eltávolítását, egy tisztító folyamatot indít el
* kiüríti a bélférgeket
* tisztítja a légzőszerveket, nyálkahártyát, ezzel csodálatosan gyógyítja a megfázást, homlok-, orrmelléküreg dugulást, szamárköhögést, lassan elhúzódó asztmát
* pakolást is lehet készíteni, csökkenti a reumás fájdalmakat (összeturmixolt csírát liszttel elkeverni)
* készíthetünk lábfürdőt, enyhíti a fejben vértolulást
* a bélflóra szereti a retek anyagait, rothadás gátló és antiszeptikus hatású
* kis mennyiségben étvágygerjesztő
* hatásos vizelethajtó, erősítő
* húgyvezeték, húgyhólyag, vese- és májtisztító
* segít egyes vese- és epekövek eltávolításában, beleértve az epehomokot is
* magas foszfáttartalmú vegyületei tisztítják, szépítik a bőrt, elmulasztják a pattanásokat


Ruccola csíra

* élettani hatása hasonló a zsázsa csíráéhoz


Vegyes csíra

* búza és lencse csíra kivételével a forgalomban lévő csírák mindegyiket tartalmazza


Vöröshagyma csíra

* olyan tápanyagokat tartalmaz, amelyek támogatják az alapvető sejtnövekedést
* természetes antibiotikum, kitisztítja a véráramot, májat, pusztítja a kártevő egysejtűeket
* minden penészedésnek, gombásodásnak ellenáll
* gazdag klorofillban, megújítja a vért
* nyálkaoldó allicin tartalmának köszönhetően gyógyítja a közönséges náthát
* nyálkaürítésre készteti a tüdőt
* antiszeptikus, vírusölő. gombaölő, élősdi ölő. protoozon (véglény) ölő, mikrobaölő és izzasztó hatású
* a legszélesebb spektrummal rendelkezik minden ismert mikrobaölő hatású anyag közül
* pozitív környezetet biztosít a hasznos baktériumoknak, miközben kiűzi a kórokozókat a belekből
* gyomor-, bélproblémáknál ajánlják
* jótékony harása van reumánál, vérmérgezésnél, gyomorfekélynél, fejfájásnál


Vöröshere csíra

* tartalmazza az összes nyomelemet, ami a mirigyek működéséhez és normális funkciójához elengedhetetlen
* jótékony hatású epe-, máj- és cukorbetegeknek
* izületi és reumás bántalmak csillapítására is ajánljuk
* erősít, táplál, tisztítja a vért
* nyugtatja az idegrendszert és a gyomrot
* görcsoldó, nyálkaoldó
* gyulladáscsökkentő
* torok- és gyomorrák gyógyszereként ismerték a XIX. század orvosi könyveiben
* magas ásványi anyag tartalma miatt termékenységfokozó
* energetizál
* kalcium és L borostyánkősav tartalma közelíti a lucerna csíráét

Vöröskáposzta csíra

* fekélygyógyító vegyületet, U-vitamint tartalmaz
* táplálja a bőrt
* tisztítja a vért
* javítja a látást
* jót tesz a csontoknak, fogaknak, nyirokmirigyeknek
* javítja a keringést, sejtlégzést
* kalcium tartalma megegyezik a tej kalcium tartalmával
* gyulladáscsökkentő
* glükozilonátok nevű vegyületcsoportja megakadályozzák a rák kialakulását
* leghatásosabb a vastagbél- és gyomorrák legyőzésében
* prosztata-, végbél-, nyelőcső-, tüdő- valamint hólyagrák legyőzésében is kiemelkedő szerepe van
* a ráknövekedés potenciális ellenszere, egy indolnak nevezett vegyülete révén
* daganatnövekedést blokkoló enzimeket tartalmaz


Zsázsa csíra

* 80%-ban tartalmaz telítetlen zsírsavakat, jelentősége a szív- és érrendszeri megbetegedéseknél van
* megelőzhető a szívinfarktus rendszeres zsázsa csíra fogyasztással
* magas E-vitamin tartalma értágító, alvadásgátló hatású, késlelteti az oxidáció miatt bekövetkező öregedést
* vizelethajtó hatású, így vérnyomáscsökkentő is
* enyhíti a lábikra görcsöket
* antioxidánsok A-C, E-vitamin, béta karotin, szelén segítik, erősítik az immunrendszert, olyan anyagok, amelyek más anyagok oxidációját megakadályozzák a szervezetben
* klorofillt tartalmaz, amely a vért tisztítja, újítja
* afrodiziákum, növeli a férfierőt
* csökkenti a gyulladásokat
* segít a mellrák és a vastagbélrák megelőzésében
* E-vitamin tartalma 1200 mg/kg

A búzafű nem gyógyszer. Semmilyen egészségre káros mellékhatása nincs! Mindenkire egy kicsit másképp hat. Hatóanyagai révén az egész szervezet működését pozitívan befolyásolja, a káros anyagokat lebontja a szervezetünkből. Igen intenzíven méregtelenít, 2-3 nappal a búzafű lé fogyasztása után erősebb szagú, zavaros és sűrűn előforduló vizeletre számíthatunk. Székletünk hígabb lesz, de nem kell egész napos hasmenéssel küszködni.

A sejtekben lerakódott méreganyag bekerül a véráramba és folyamatosan ürül a vizelettel, széklettel, bőrön keresztül. A méregtelenítési tünetek alatt nehezen viselhető a búzafű lé szaga, ezért a véráramba került méreganyag felelős. A szervezet folyamatos tisztulásával meg fog szűnni ez az érzés.

Ha az első 2-3 hét erős méregtelenítésén túljutunk, már csak pozitív hatásokat észlelhetünk. Súlyfelesleg folyamatos leadása, normális széklet, életerő, kisebb fáradékonyság, nagyobb munkabírás, betegségekkel szembeni nagyobb ellenállás lesz a jellemző. A búzafű magas klorofilltartalma miatt dúsítja a vérünket oxigénnel, a sejtek oxigénellátása javul, így a gyulladások megszüntetésében komoly szerepe van.

A kipréselt lé nem tartható el még hűtőszekrényben sem, mert magas enzim- és fehérjetartalma miatt az alkotórészek gyorsan elbomlanak. Csak frissen és éhgyomorra igyuk, fél óra múlva lehet folyadékot inni, később ehetünk.

A búzafű lé akkor is hat, ha nem változtatunk étkezési szokásainkon, de segíthetük és gyorsíthatjuk is a méregtelenítés folyamatát, ha az első pár hét alatt lecsökkentjük az állati eredetű táplálékot.

Néhány információ a fogyasztásával kapcsolatban. Miért kell kipréselni? Az emberi gyomor nem képes arra, hogy megeméssze a fű rostját, továbbá nem tudunk bevinni rágcsálással annyi levet a szervezetbe, amennyire szükség van.

A búzafű levét el lehet kezdeni fogyasztani egy evőkanállal, de nem szükséges pontosan kimérni. Nem gyógyszer. Napról-napra emeljük az adagot. Egészség fenntartásra, méregtelenítésre egy jó nagy korty elegendő egyszer egy nap. Akkor sincs probléma, ha valaki elkezdi egy fél deciliterrel, csak gyorsabban beindul a méregtelenítés és aluszékonyabbá válhat egy pár napig. 1-1,5 deciliter bőven elegendő maximális adagnak, többre nincs szükség, ezt a mennyiséget is betegség esetén ajánljuk.

1 csomag búzafű 30 dkg, ebből 20 evőkanálnyi lé préselhető ki. Ez elegendő egy hétre.

Kismamák, szoptatós anyukák is nyugodtan fogyaszthatják. Gyerekek 2 éves kortól 1 kávéskanállal.

A búzafüvet hűtőszekrényben kell tárolni, így egy hétig eláll. Minden nap kiveszünk egy maréknyit, amit lepréselünk. 1 nap egyszer.

A szervezetünk képes gyógyítani, nem a búzafű lé, de olyan állapotba hozza a szervezetünket, hogy igen sok betegség gyógyul meg ezáltal.

* Meddig ihatjuk a búzafű levét? Bármeddig. Ha befejeződött a méregtelenítés folyamata, a sejtek ezután tudnak újulni, regenerálódni.
* Hogyan használhatjuk? Lehet arcbőrre kenni, fél óráig rajta hagyni, szembe cseppenteni kötőhártya gyulladásnál, allergiánál, és hüvelybe, végbélbe nyomni koncentráltan, indikált esetekben.
* A búzafű bio tönkölybúzából készül, nem étkezési búzából. 15-20 cm-es nagyságnál kell levágni. Ha hagyjuk a tálcán tovább nőni, pár nap alatt túlnő, sárgul és nincs minőségi lé tartalma. Mindenképpen le kell aratni. Ajánlatos uborkalével, vagy zellerlével higítani. Leghatékonyabb koncentráltan.
Búzafűlé - "Isten Mannája"

Ann Wigmore és Viktoras Kulvinskas akik megalapították a Hippocrates Egészség Klinikát 1963-ban és azóta több ezer embernek tanították meg az "Élő táplálék" életmódot.

"Isteni Mannának" nevezik ezt a csodálatos zöld levet, amely a legfontosabb alapköve ennek az életformának.

Több mint ötven-millió éve nőtték be Földünket a fűfélék, jelentős mértékben megváltoztatva az élővilágot. Azon állatok, elefánt, bölény, ló, stb., amelyek elsődleges tápláléknak tekintették ezt a gazdag klorofiltartalmú táplálékot, váltak a legerősebbekké, egész életükben megtartva kicsattanó egészségüket.

Az emberi emésztőrendszer nem képes nagy mennyiségű rostot megemészteni. Viszont a frissen préselt leveik, (klorofil koktél) kitűnő természetes tisztító, gyógyító regeneráló, tápláló és védő tulajdonságaival vált az utóbbi évtizedekben a figyelem középpontjába Amerikában és szerte a világban.
A gyógyító klorofil

Ha összehasonlítjuk a klorofil és a hemoglobin molekula szerkezetét, - amely a szervezetünk huszénhét-trillió sejtjének oxigén szállítója - akkor észre vesszük a hasonlóságot. A különbség, ahogy az ábrán látható, a klorofil magja magnéziumot, míg a hemoglobiné vasat tartalmaz. A klorofil szén-dioxidot vesz fel és oxigént ad le, miközben ATP-t termel, amely a biológiai folyamatok kémiai energiaforrása. A hemoglobin oxigént vesz fel, amit a sejtekbe juttat és onnan a szén-dioxidot szállít a tüdőbe.

Természetesen nem javaslom, hogy mától csak zöld fű leveken és gyógynövényeken élj, hogy olyan erőssé és naggyá válj mint az elefánt. Viszont, ha a mindennapi étrendedbe beiktatod a friss zöld leveket, különösen a búzafűlevet, akkor csodálatos előnyöket és élettapasztalatokat szerezhetsz.
Lássuk a csodát!

A búzafűlé tartalmazza az összes ismert ásványi anyagot amelyre a szervezetünknek szüksége van. Tökéletes fehérjeforrás: az összes esszenciális aminosavat a megfelelő arányban tartalmazza. A búzafűlé az egyik leggazdagabb A és C vitamin forrás.

Egyenlő arányban gazdag E, F, K, és B vitaminokban. Jelentős a B17 (laetrile) tartalma, amely a tudós és kutató körökben elismert, hogy a normál sejtek befolyásolása nélkül rombolja szét a ráksejteket.

Segít az emésztésben és a belső szervek működésében. Megsemmisíti a kórokozó baktériumokat és segít visszaállítani a hasznos baktériumok egyensúlyát a belekben, amely folyamat lényeges az egészséges immunrendszer érdekében.

Dr. G. H. Erp-Thomas kutató tudós és termőföld specialista több mint száz különböző alkotóelemet volt képes kimutatni a friss búzafűből. Véleménye szerint ez egy "tökéletes étel". 3 kg búzafű értékes tápanyagtartalma megegyezik 70 kg tetszőlegesen választott nyers bio zöldségekével.

(G. H. Erp-Thomas, A New Concept in Diet, Boston: Rising Sun Publication, 1978.)
Hogyan idd a füvedet?

Fogyasztása éhgyomorra javasolt! Fél órával előtte kevés nyers citromlé előkészíti az emésztő rendszert. Gyomorégés vagy fekély esetén inkább egy pohár kamillateával készítsd elő a "terepet".

A búzafűlét csak frissen préselve érdemes fogyasztani!

Első alkalommal, jól bevált gyakorlat szerint kis mennyiséget igyál. (1 vagy két evőkanál.) Ezt követően, érzéseidre figyelve, lassan kortyolgatva, nyállal jól elegyítve fogyassz annyit és addig, amíg valamiféle kényelmetlenséget érzel, de ne oly sokat, hogy már betegnek érezd magad. A tested állapotától függően a mennyiség 1 evőkanáltól max. 1,5 dl-ig változhat.

Tapasztalatok szerint a búzafűlé a legerősebb tisztító, nagyon magas enzimtartalma miatt azonnal reakcióba lép a mérgekkel és a gyomorban összegyűlt nyálkával. Gyakran levertség az első tünet. Az émelygő érzés azt jelzi, hogy a tisztulás beindult. A továbbiakban a rendszeres fogyasztása ajánlott. Lehetséges, hogy a méregtelenítési tüneteid erősödnek:

Étvágytalanság, émelygés, hányás, hasmenés, izzadás, különböző fájdalmak, hőemelkedés, fáradékonyság, aluszékonyság, stb. Ezek a jelei annak, hogy szervezeted tisztul a nem odavaló anyagoktól, amelyek 20-30-40 év alatt felhalmozódtak.

Búzafűlé ivás után legalább egy órán át ne vegyél magadhoz semmiféle szilárd ételt.

Amennyiben csökkenteni szeretnéd a kellemetlen érzetet, fél óra elteltével friss bio zöldséglé "sereghajtóként" működve segíthet a kezdeti kényelmetlenségeken. A kellemetlen érzeteket megszüntetni akaróknak inkább a friss bio gyümölcs, vagy annak leve ajánlott, mivel a zöldséglé is igen erős tisztító hatású lehet a kezdeti időszakban.
Búzafűlé mindenre!

Elsősegélyként:

* vágás, égés, bőrpír, csípés esetén rácsepegtetni a bőrfelületre.
* Komolyabb esetekben, (nyitott sebek, fekélyek, daganatok, stb.) a lével átitatott rostot borogatásként alkalmazhatjuk.
* Hajra téve hajmosás előtt egy órával, segít a lestrapált, töredezett haj regenerálásában. Jól bedörzsölve a viszkető, korpás fejbőrre is hatékony.
* Gargalizálva, vagy a füvet rágva és a rostot kiköpve, felfrissíti a leheletet, könnyít a torokfájáson. Csökkenti a fogínyvérzést és képes megszűntetni a duzzadt fogínygyulladást.
* A finoman szűrt búzafűlé szembe csepegtetve nyugtatólag hat (pirosodás, égő viszkető, nyomás) tünetek esetén.
* Nőgyógyászati problémák esetén (Pl.: gombásodás, terméketlenség, daganatok)1/2 dl búzafűlé hüvelyben tartva (gyertyaállás pozícióban 5-10 percig) kifejti jótékony hatását.
* Minden esetben, különösen bél-, emésztési-, méregtelenítési-, problémák esetén ajánlott: Béltisztítás (beöntés) után, végbélbe juttatni, naponta akár 2-3 alkalommal: 1-1,5 dl búzafűlét, amelyet legalább 20 percig javasolt bent tartani. Az évek során megfigyelt résztvevőknél a Hippocrates Egészség Klinikán arra a következtetésre jutottak, hogy ezzel a módszerrel gyorsan és hatékonyan visszaállítható a vastagbél elektrolit egyensúlya.

Növeszd a saját füvedet!

Nagyon egyszerűen termeszthető búzafű házilag!

Szükség van hozzá:

* Jó minőségű csíraképes bio búza, (tönköly jobb)
* Jó minőségű fekete föld, lehetőleg vegyszermentes, vagy erdei humusz (lehet tőzeggel kevert).
* Műanyag vagy üveg vagy rozsdamentes lavór
* Műanyag vagy üveg vagy rozsdamentes tálcák, (40x28cm vagy nagyobb)
* Jó minőségű tisztított, vagy Pí, vagy desztillált, (nem hálózati!) víz
* Öntöző kanna, spriccelő
* Nagyobb konyharuha, rongy
* Megfelelő hely (polc) hőmérséklet 15 - 20 oC első két nap sötét, utána napos.
* Olló, vagy éles, recés kés az aratáshoz

A búzát 10 -12 órára (2 rész víz, 1 rész búza) beáztatjuk, majd lecsurgatás után nedves ronggyal letakarva 24 órán át csíráztatjuk.

Rászórjuk egyenletesen, egy rétegben a földel szintig feltöltött tálcára, majd enyhén meglocsoljuk. Egy üres tálcával letakarjuk 2 napig. Közben egyszer, ha száraz a föld kissé megöntözzük. Ezután a fedő tálcát eltávolítjuk és nem túl erős (szórt) nap-fény-re téve 6 - 10 nap után 10 - 20 cm-es magasság között ollóval, vagy éles, recés késsel aratható.

A learatott fű zacskóban 7 -14 napig tárolható a hűtőben.

A kipréselt levet magas fehérjetartalma miatt azonnal, 10-15 percen belül el kell fogyasztani. A tálcában maradt gyeptégla komposztnak használható. Újra termesztéshez új föld, új búza kívánatos.

Mélyfagyasztott Búzafűlé


A mélyfagyasztott búzafűlé egy olyan innovatív világújdonság, amely minden kihívást pozitívan és elszántan megoldó elméről tesz tanúbizonyságot. Megalkotását az alábbi momentumok hívták életre:

A motiváció:

A búzafű frissen préselt levére alapozott kúrát 40 éve használják szerte a világon különböző súlyosabbnál súlyosabb civilizációs betegségekre. "Gyógyíthatatlan"-nak bélyegzett emberek legendaszámba menő gyógyulási sikertörténetei fűződnek a módszerhez. Az érintettek nem az élet egyfajta meghosszabbításáról, hanem újjászületésről és életenergiával történő feltöltődésről beszélnek. A terápia eredményessége tehát mind szélesebb körű alkalmazását feltételezné.

A probléma:

Két szó: frissen préselt.
A búzafűlé-kúrát bemutató könyvek és kiadványok szerves részét képezi a búzafű otthoni termesztésének részletes leírása, hiszen a klorofill koktélunk csak így lesz valóban frissen préselt. A búza mondhatni egyidős az emberiséggel, és teljesen hétköznapi növényként kezeljük. Termesztését nem lengi körül semmiféle misztikum. Aki viszont megpróbálta már a háztartási nevelését, az megtapasztalhatta buktatóit is:

Mag:
Nehézkes beszerzés, bizonytalan származás
Talaj:
Szennyezettség (ami a talajban, az a fűben!)

Rendszeres beszerzés nehézségei
(az "aratás" után maradt talaj nem hasznosítható újra)

Csíráztatás:
Penészedés

Termesztés:
Nagy helyigény (20 tálca a vetésforgóhoz)

Penészedés (ha a fű sok vizet kap)

Kiszáradás (ha a talaj kevés vizet kap)

Termesztett fű vásárlása esetén:

Friss fű rendszeres beszerzésének nehézségei

Préselés:
Nem megfelelő présgép használata

Elfogyasztás:
Idő tényező betartásának nehézségei

Emberi erőforrás:

Kimerültség, fásultság, cél feladása


A kihívás:

A kipréselt lé magas aktív (élő enzim- és fehérjetartalma miatt nem konzerválható a hagyományos italtartósítási, illetve porítási eljárásokkal, mert az alkotórészek gyorsan (1/2 óra alatt) elbomlanak vagy hatástalanná válnak.

A préselés során kiszabadult szellemet tehát nem lehet a csodalámpába zárni.

Ennek ellenére mégis feltűnik némely palackon a csábító búzafűlé felirat, tovább gyarapítva az "olyan mintha" termékek népes táborát.

Fellelhetők továbbá olyan készítmények, amelyek nem búzafűléből, hanem búzafűből készülnek, viszont ezek hatása jó esetben azzal egyenértékű, mintha a nyers levélkéket rágcsálnánk. A préselés célja pont az, hogy megszabaduljunk attól a cellulózmennyiségtől, amely az emberi emésztőrendszer számára már feldolgozhatatlan. Képzeljük el, hogy 1/10 deciliter búzafűlevet felitatunk egy A4-es méretű itatóspapírral. A lap rostjai mind felisszák a zöld folyadékot. Mennyit vagyunk képesek mindebből elfogyasztani? Néhány milligrammot bizonyára minden gond nélkül, de mennyi búzafűlevet juttatunk így a szervezetünkbe? Ugye most már világos, hogy préselés nélkül nincs búzafű terápia.

Az ötlet:
Amennyiben friss búzafüvet lassú fordulatú berendezéssel préselünk, a lé élő marad, tekintettel az enzimaktivitásra. Alacsonyrendű élet, de élet. Az alacsonyrendű élet tartósítására viszont létezik egy kiskapu. Ez pedig nem más, mint a hibernáció, a fagyasztás. Ahogyan az elektromos áram is lehet halálos, ugyanakkor az újraélesztő készülékek alapja; a fagyasztással is lehet ölni, de bennünket most az élet fenntartásának, "konzerválásának" lehetősége érdekel. Ez utóbbinak pedig több évtizedes hagyományai vannak. Gondoljunk csak a spermiumok tárolására, amely olyannyira bevett szokás az állattenyésztésben, hogy a bikákat már rég hűtőtáskás inszeminátorok váltották fel. Az emberi szerveket szintén fagyasztják a donortól a beültetésig tartó úton. A média hangos a legújabbkori botránykövektől az őssejtektől, amelyek ugyanúgy hibernálva várják a nagy pillanatot, amikor életet menthetnek. Az anyatejnek ugyancsak nem létezik más tartósítószere, mint a nulla fok alatti hőmérséklet tartomány. Innen már csak egy kicsiny ugrás a nagy ötlet: hibernáljuk az élő ételt, hogy élő maradjon!

Az eredmény:

Két szó: könnyen hozzáférhető.

A FitoMed Mélyfagyasztott Búzafűlé termékével nem kisebb cél valósult meg, mint a "csodás" hatású terápiának tömegekhez való eljuttatásának a lehetősége. A FitoMed átírta a búzafűlé történetét azáltal, hogy a kapszulák bevételének szintjére egyszerűsítette használatát.

A FitoMed elsőként rakta le annak a technológiának a sarkköveit, amellyel a frissen préselt búzafűlé könnyebben kezelhető alternatívája megalkotható:
Mag: Bio tönkölybúza
Termesztés: Biotermesztés
Zárt helyen (nem szabad ég alatt)
Idő tényező: Vágástól préselésig kevesebb mint 6 óra telik el
Préseléstől fagyasztásig kevesebb mint 10 perc telik el
Szállítás: Fagyasztási lánc betartásával
A termék:
Egy doboz FitoMed Mélyfagyasztott Búzafűlé 24db 12g-os kockát (valójában párnácskát) tartalmaz. Ajánlott napi adagja: 1-3 kocka/nap. Tegyük pohárba, s amint olvad, lassanként iszogassuk, vagy az egész kockát szájba véve elszopogathatjuk. Ha egy napon több kockát fogyasztunk, azt tegyük meg egyszerre, nem szükséges "szétosztani". A búzafűlé fogyasztásával kapcsolatban fontos tudni, hogy a termék egyik legfontosabb hatását elveszíti, ha a gyomorban glukozidáz enzimmel kerül kapcsolatba. Ez az enzim gyakorlatilag minden nyers gyümölcsben, zöldségben és erjesztett élelmiszerben megtalálható. Ezért célszerű a búzafűlé előtt 3, és utána 1 órát nem enni. Ezen időszakban csak tiszta vizet fogyasszunk.
A termék szállítására két lehetőség adódik. Az egyik a jól ismert hűtőtáska, behűtött jégakku módszer, a másik egy speciális termo doboz amely egy vagy két doboz FitoMed Mélyfagyasztott Búzafűlé praktikus és helytakarékos hordozóeszköze.
Ellenőrzés:
A mélyfagyasztásból történő felolvasztást követően az enzimaktivitás egyrészt műszeresen mérhető, másrészt empirikus úton, összetéveszthetetlen élettani jelenségek formájában átélhető. Azok számára, akik fogyasztottak valaha otthon termesztett és préselt búzafűlevet, ismerős lesz.

Mi az a búzafűlé?

A búzafű a fűnagyságúra megnőtt (kb. 15cm) , csíráztatott bio tönkölybúza. A búzafűlé, a búzafű préselt, édeskés zöld leve. A búzafüvet azért kell kipréselni, mert az emberi emésztőrendszer nem képes nagy mennyiségű rostot megemészteni.
A tapasztalatok szerint semmilyen káros mellékhatása nincs, ember és állat egyaránt fogyaszthatja. Kismamák, szoptatós anyák ugyanúgy, mint kétéves kortól a gyermekek.

Hatóanyagai révén az egész szervezet működését pozitívan befolyásolja: a káros anyagokat lebontja a szervezetünkből, ezáltal kiemelkedően jó méregtelenítő- és tisztító hatású, a test regenerálódását serkenti, erősíti az immunrendszert, védelmet nyújt a környezeti ártalmak és a rákkeltő anyagok ellen.
A mai kor betegségeinek és degenerációinak nagy részét az ételeinkből hiányzó hasznosítható és egészséges összetevők hiánya okozza.
A főzés tönkreteszi a szervezet számára szükséges enzimeket, túl sok cukrot fogyasztunk (ami szintén vegyi úton előállított élelmiszer), továbbá az alkohol-, a kávé- és a különböző élénkítő szerek stb. túlzásba vitt fogyasztása is káros. Az élelmiszerek feldolgozása során ételeinkbe tartósítószerek kerülnek, melyek lerakódnak szervezetünkben.

A mai étrendeknek az 50%-a mesterségesen feldolgozott étel, melyek nagymértékben tartalmaznak az emberi szervezet számára feldolgozhatatlan vegyületeket, amik nem ürülnek ki, hanem méregként rakódnak le a szervezetben.

Mire használható a búzafűlé?
Az immunrendszert jelentős mértékben erősíti, mely közvetlen kapcsolatban áll a betegségek megelőzésében és leküzdésében nyújtott hatással. A káros sejteket, baktériumokat elpusztítja.

Csökkenti a rákos megbetegedés lehetőségét, segítheti a rákos megbetegedések gyógyulását, mivel magas B17 tartalma miatt a normál sejtek befolyásolása nélkül képes szétrombolni a ráksejteket.

A cukorbetegséget kezdeti stádiumában akár vissza is lehet fordítani, illetve a további romlást meg lehet akadályozni a búzafűlé rendszeres szedésével.

Emeli az emberi szervezet energiaszintjét, felpezsdíti a szervezetet. Az idős, leromlott szervezetet hetek alatt tevékennyé, aktívvá teheti testileg és szellemileg is.

Serkenti a véráramlást, javítja a keringést, amelynek számos közvetett pozitív hatása ismert. Például: segíti a belső szervek működését (szív, tüdő, gyomor, belek, stb.), erősíti az immunrendszert, az oxigéndús vér révén javul a sejtek oxigénellátása, csökkenti a gyulladásokat, segítség a hajhullás ellen, stb.

Megszűnteti az emésztési- és bélproblémákat, segít visszaállítani a természetes bélflórát a hasznos baktériumok egyensúlyának helyreállításával. A bélben található bolyhokat felszabadítja a lerakódott méreganyagoktól, így javítva a táplálék felszívódását. Normális székletet eredményez.
A gyomorproblémákat - pl.: puffadás, gyomorfekély, stb. - jótékonyan befolyásolja.

Segíti a súlyfelesleg egyenletes és folyamatos leadását, így a szervezetet nem kell megterhelni a különböző fogyókúrák táplálék megvonásával és vegyi anyagaival. A helyes testsúly megtartásában is jelentős eredményeket lehet könnyen elérni. (Például: csökken az édesség vagy kávé iránti vágy.)

Helyreállítja a DNS-t mert a zsenge füvek csúcsában lévő alkotórész képes elősegíteni az újjáépülést a sérült sejtekben.

Jótékony hatással van az idegrendszerre. A mai élet feszültségei, stresszhatásai ellen fokozott védelmet nyújt. Csökkenti a fáradékonyságot, növeli a terhelhetőséget. Stressz okozta álmatlanság, nyugtalanság ellen is kiváló.

Pozitív hatása klinikailag igazolt bőr-nyálkahártya problémák, csontnövekedés (törés, zúzódás), radioaktív sugárzás esetén is.

Milyen jelenségek kísérik a fogyasztást?

A búzafűlé igen intenzív méregtelenítő hatása a szervezetünkből távozó anyagokat - legyen ez vizelet, széklet, izzadság, vagy fülzsír - minőségileg ill. mennyiségileg megváltoztathatja.

Gyakran a tisztítókúrák kezdetén levertség az első tünet. Az émelygő érzés azt jelzi, hogy a tisztulás beindult. Lehetséges, hogy a méregtelenítési tünetek erősödnek: étvágytalanság, émelygés, hányás, hasmenés, izzadás, különböző fájdalmak, hőemelkedés, fáradékonyság, aluszékonyság, stb. jelentkezik. Ezek a jelei annak, hogy szervezet tisztul, a nem odavaló salakanyagoktól, amelyek 20-30-40 év alatt felhalmozódtak. Az említett - egyesek által gyógyulási válságnak nevezett - jelenségek nem mindenkinél jelentkeznek, akiknél viszont igen, azoknál az első időszak néhány napjára korlátozódik
A búzafűlé hatóanyagai:
Klorofill

A búzafű egyik legfontosabb hatóanyaga a klorofill, melyet nevezhetünk a növények "vérének" is. A klorofill az szabad szemmel nem látható molekuláris anyag a növényekben, mely a fotoszintézisért felelős. A fotoszintézis során a növények a Napból származó fényenergia felhasználásával szerves vegyületeket állítanak elő. A világon minden élet ettől a folyamattól függ, hiszen a táplálékunk egy része és a levegőben található oxigénünk is ennek a folyamatnak az eredménye.

Hogy miért is fontos a klorofill a szervezetünknek - a már említett dolgokon túl?
A klorofill molekuláris szinten majdhogynem megegyezik az emberi vérrel.
Ez az oka annak, hogy a zöld növényekkel (pl.: spenót, sóska) eredményesen kezelhető a vérszegénység is.

Erősíti a sejteket, méregteleníti a májat, a szennyezést okozó elemeket gátolja. A test minden sejtjének energiát és tápanyagot szállít a véráram útján.
Klorofill tartalma miatt dúsítja a vérünket oxigénnel, a sejtek oxigénellátása javul, így a gyulladások megszüntetésében is komoly szerepe van.

Vitaminok

A búzafű présleve sok A-, B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B10- és E-vitamint tartalmaz.


Jelentős a B-17 (laetrille, amigdalin) tartalma, amely a tudós és kutató körökben elismert, hogy a normál sejtek befolyásolása nélkül rombolja szét a ráksejteket.
(A mai átlagos étrend kb. 400-szor kevesebb B-17 vitamint tartalmaz, mint a természetes népek étrendje, ahol a rák előfordulása igen-igen alacsony.)


A búzafűlé az egyik leggazdagabb A- és C-vitamin forrás. Majdnem annyi C-vitamint tartalmaz, mint a citromfélék, többet a szokványos zöldségeknél. A C-vitamin fontos a bőr, fogak, íny, szem, izmok, izületek épségéhez

.
Egyenlő arányban gazdag, F-, K- vitaminokban.
Több A-vitamint tartalmaz, mint a zöld saláták, gyümölcsök. Fontos a normális növekedéshez, a jó látáshoz és szaporodáshoz.
A B-vitamin energiát ad, támogatja az idegrendszert és az emésztőrendszert. Az agy és a test szabályos fejlődéséhez, valamint a mellékvese működéséhez szükséges.
Az E-vitamin zsírban oldódó vitamin, antioxidáns hatása elismert, védi a szívet. Elegendő E- vitamin nélkül izomsorvadás jön létre.

Ásványi anyagok

A búzafűlé tartalmazza az összes ismert ásványi anyagot, amelyre a szervezetünknek szüksége van.
Tökéletes fehérjeforrás: az összes esszenciális aminosavat a megfelelő arányban tartalmazza.
Enzimek
Minden cselekvés a gondolkodástól kezdve, az emésztésen át, a láb mozgásáig enzimek ezreinek tevékenységét igénylik.
A búzafűlében található enzimek aktív összetevői többek között tisztítják a vért, semlegesítik a sejtekben tárolt mérgeket. Ha ezeknek az enzimeknek a mennyisége hanyatlik, az egyenlő az öregedéssel és/vagy különböző betegségek kialakulásával.
Néhány példa enzimekre, melyek a búzafűlében megtalálhatók:
Antioxidánsok: szükségesek a sejtlégzéshez, megkötik a szabadgyököket. (A szabadgyököket a kutatások összefüggésbe hozták szinte valamennyi civilizációs betegséggel; pl.: különböző rákos megbetegedések, korai öregedés, szívbetegségek.)
Citokróm-oxidáz: egyfajta antioxidáns, mely alátámasztja a sejtlégzést
Amiláz: elősegíti az emésztést, nagy szerepe van főleg a keményítők lebontásában
Lipáz: zsírbontó enzim
SOD (szuper-oxid-diszmutáz): valamennyi sejtben megtalálható, fékezi a sejtöregedést.
Aminosavak

A fehérjék úgynevezett aminosavakból állnak. A víz mellett a fehérje a legbőségesebb tápanyag a testben. A test szárazanyag tartalmának több mint 50 % fehérje, tehát elmondhatjuk, hogy egy igen jelentős építőköve az emberi szervezetnek.
Az aminosavak egyenesen a vérben szívódnak fel - itt semlegesítik a mérgező elemeket (pl.: nikotin, higany, stb.) úgy hogy átváltoztatják őket oldhatatlan sókká.
Az aminosavak felelősek a sejtutánpótlásért, a hormontermeléstől kezdve az izmok, a vér és egyéb szervek felépítéséig. A testünk csak az elfogyasztott fehérjékből tud újabb sejteket szintetizálni. Felelősek még az immunrendszer működéséért, a jó májműködéséért, a sejtek regenerálódásáért.
Akárcsak egy aminosav hiánya is allergiát, kevés energiát, idő előtti öregedést eredményezhet!
Allergiás tünetek és betegségek teljes visszafordulását és gyógyulását eredményezi, ha a hiányzó aminosavat pótolni tudjuk a szervezet számára megfelelő mennyiségben.
(teljesen mindegy, hogy milyen jellegű allergiáról van szó: fém-, vagy pollen-, egyéb allergia)
Ásványi anyagok
Legalább olyan fontosak, mint a vitaminok. Jó karban tartják csontjainkat, fogainkat, védik az anyagcsere funkciókat, a vér pH értékét lúgosítják a magnéziumnak, káliumnak és kalciumnak köszönhetően.
A búzafűlében bőven található vas, mely a vvt-k kialakulásához szükséges, hiánya vérszegénységet okoz.
Nátrium: segíti az emésztést, a kiválasztást. Szabályozza a folyadékmennyiséget a testben, a vízháztartást.
Magnézium: A jó izomműködés és a belek épsége miatt fontos. A csontok és a fogak egyik alkotóeleme.
Nyomelemek: pl.: szelén: rákellenes tulajdonságai miatt vizsgálják.
Cink: Hajnövekedés, májfunkció, fehérje szintézis miatt fontos.

Hogyan kell fogyasztani?A kipréselt lé nem tartható el még hűtőszekrényben sem, mert alkotórészei gyorsan elreagálnak egymással és elbomlanak. Tehát a búzafűlét csak frissen préselve érdemes fogyasztani. A búzafűlétől elvárt reakciók sejtszintű megvalósulása miatt fontos, hogy fogyasztása éhgyomorra történjen, és ivása után legalább egy órán át ne jusson szervezetünkbe szilárd étel.

Hogyan juthatunk búzafűléhez?Attól függően, hogy mennyi hely áll a rendelkezésünkre, és mennyi lekötetlen szabadidővel, munkabírással rendelkezünk, többféle lehetőség áll a rendelkezésünkre. Lehet a búzafüvet otthon termeszteni, de készen is beszerezhető. Lehet a füvet naponta, speciális préssel otthon préselni, de választatjuk a FitoMed Mélyfagyasztott Búzafűlé kockáját is. Bölcs dolog a döntés előtt tájékozódni, hiszen a bekerülés/megtérülés arány szubjektív, nem általánosítható.

Jó étvágyat

Retek

Vidékeinken a retket minden bizonnyal már a neolitikum óta ismerik. Feltételezéseink szerint a Távol-Keletről származik: először egy i. e. XI. századból ránk maradt kínai dokumentum tesz róla említést (a szöveg leír egy receptet, mely szerint nyers pontyszeleteket retekkel, gyömbérrel és fűszernövényekkel kell pácolni). Az ókori Egyiptom lakosai is szerették ezt a zöldfélét, hiszen - ha hihetünk Hérodotosznak - a piramisépítők vöröshagymával, póréhagymával és retekkel táplálkoztak. A zöldségáldozatot bemutató ókori görögök arany retket, ezüst karalábét és ólom céklát ajándékoztak isteneiknek, így tették a zöldségeket örökéletűvé! A retket kimondottan Apollónnak szánták, s már akkoriban legalább három különböző hatását ismerték. Az ókori rómaiak számos változatát termesztették, ezek között voltak gömbölyűek és hosszúkásak is, és a Birodalom minden szegletében elterjedt. Nagy Károly jogi rendelkezéseiben azt javasolta intendánsainak, hogy földjein bőségesen termesszék ezt a remek gyökérfajtát. A középkor folyamán a nyers, sós retket szívesen kínálták fel egy kis ropogtatásra, ám a középkori retek valószínűleg igencsak távoli rokona a ma ismeretesnek. Számos keresztezés és nemesítés vezetett el a mai remek, friss, ropogós fajtákhoz.


Vajas finomság
Keverjük habosra a vajat szardellafilével, vagy egy csokor tárkonnyal, metélőhagymával és turbolyával. A piros retekgumók s a feketeretek-szeletek mellé készítsünk elő szép nagy, pirított, vajas falusi kenyérszeleteket!

Orosz módra
Finoman szeleteljük fel a retket, sózzuk be, s 30 percen át hagyjuk, hogy kidobja a levét. Törölgessük át, majd keverjünk hozzá tejszínt, egy kevés metélőhagymát, egy csipetnyi kaprot, s tálaljuk marinírozott heringfilével!

Nyárson
Fanyársra húzzunk fel felváltva retket, köménymagba forgatott kecskesajtot vagy olívaolajjal megöntözött és alaposan megborsozott mozzarella-kockákat. Készíthetünk nyársat retek, uborkakocka, koktélparadicsom és füstölt bacon felhasználásával is.

Japán módra
Vékonyra vágott feketeretek-szeleteket tálaljuk vékonyra szelt nyers halszeletekkel (tonhal, arany keszeg, szardínia), kísérjük wasabival és szójaszósszal.


Ázsiában és Európában tucatnyi vadretekfajta létezik. Nem meglepő tehát, hogy a termelt, e változatok kereszteződéséből megszületett fajták színe és formája annyira eltérő! Általában három nagy csoportot szokás megkülönböztetni (ezek között találjuk az apró retket, melyet „hónapos retekként” ismerünk).

A retekfajták sokasága lehetővé teszi, hogy bármilyen éghajlati viszonyok között egész éven keresztül termeszthessünk retket. Sokféleségüknek köszönhetően bármely fogyasztói csoport igényeit képes kielégíteni. A Földközi-tenger medencéjének lakói szeretik a két színű retket, míg Nyugat-Európában jobban kedvelik, ha a gyökerek fehér, tejcsepp alakú foltot viselnek.

A „nagy retkek” közül manapság leginkább a hosszú és vaskos feketeretket termesztik. Ezt a fajtát még mindig sokan keresik, s szeptembertől márciusig árusítják.

A japán retek (vagy "daïkon") egyre gyakrabban bukkan föl árusaink standjain. Hosszú gyökere (mely 1 méteresre, s több mint 1 kilósra is megnőne, ha hagynánk) fehér és hosszúkás, általában jégcsapreteknek hívjuk. Ázsiában, ahonnan ez a fajta származik, imádják ezt a növényt: örömmel fogyasztják apró kockákra vagy vékony szeletekre vágva, sós pácban vagy szójaszósszal.


A retket változatossága és kellemes íze miatt szívesen használjuk ételeinkben. Tápértékét tekintve remek részét képezi a friss zöldségekből álló előételnek, míg energiaértéke alacsony… persze csak ha nem fogyasztunk vele túl sok vajas kenyeret! A szervezet számára számos ásványi anyag és vitamin forrása (főként, ami a káliumot, magnéziumot, kalciumot és C-vitamint illeti). Ha diétázunk, a retek remek rostforrás, és a többi keresztes virágú növényhez hasonlóan segít a rák megelőzésében. A retekben található védő funkciójú elemek: a többi keresztes virágú növényhez hasonlóan a retekben számos, eredeti és érdekes hatású kénvegyület található, mint például a glükozinátok, melyek mikrobaölő hatásúak, illetve a izotiocianátok, a feniletilek és a benzilek, melyek bizonyított rákellenes hatással rendelkeznek.

A retek színe a benne található piros vagy bíbor színű pigmenttől függ, melyek elsősorban a felszínen összpontosulnak, mennyiségük pedig a retek fajtájától függően változik. Ezek a pigmentek a „P vitamin” családba tartoznak, s a C-vitamin hatását erősítik fel a szervezetben, illetve javítják a kis hajszálerek ellenálló képességét. Különlegességük, hogy a környezeti pH függvényében változik a színük: minél savasabb a pH, a színanyagok annál pirosabbak, míg semleges vagy lúgos közegben lilába hajlóak. Ha tehát azt szeretnénk, hogy az asztalra szép, élénkpiros retek kerüljön, öblítsük le enyhén citromos vízzel! A retek levele és szára nagy mennyiségben tartalmaz A-elővitamint, folsavat, C-vitamint és vasat. Ne habozzunk tehát, hanem bátran rágcsáljuk el egy kis „retekzöldet”, vagy készítsünk belőle finom levest!

A retekben található kénvegyületek felelősek e zöldség jellegzetesen csípős ízéért. Ezek a kémiai összetevők stimulálják az emésztőnedvek termelődését és növelik az étvágyat, de nem mindenki tolerálja jól őket. Az emészthetőség javítása érdekében tanácsos nagyon fiatal és apró retket választani, gyorsan elfogyasztani és alaposan megrágni.

Legendák és hiedelmek
Az ókori Hellászban a reteknek köhögés- és vérzéscsillapító hatást tulajdonítottak. A XIII. században a híres alkimista, Nagy Albert kijelentette, hogy a tojásfehérjével és tört psyllium-maggal elkevert reteklé érzéketlenné tesz a tűzzel szemben, azaz meztelen kézzel megragadhatjuk az izzó vasat… Népi hiedelmek szerint a retek rendkívül hatékony idegesség ellen, erősíti a fogakat, a körmöket és a hajat.


A hónapos retek négy-öt napig áll el a hűtőszekrény zöldségtároló rekeszében, ám az a legjobb, ha a lehető leghamarabb elfogyasztjuk, mert csak teljesen frissen finom. A fekete retek kicsit tovább tárolható a hűtőszekrényben vagy a kamrában. Tovább marad friss, ha nedves konyharuhába tekerjük.

ASZALT GYÜMÖLCSÖK

Csaknem valamennyi gyümölcs tartósítható aszalással, ez a legtermészetesebb tartósítási módszer, mert megőrzi az eredeti gyümölcs szinte valamennyi értékét. Természetes módon, tehát nem a tűző napon, hanem a száraz légáramban aszalt gyümölcsöket szabad csak elfogyasztani. A magas hőmérsékletű aszalás sajnos az eredeti enzim- és vitamintartalmat tönkreteszi, az értékes gyümölcsöt pusztán élvezeti cikké változtatja. Kerüljük el a mesterségesen kezelt, pasztörizált, sterilizált, karamellizált gyümölcsöket, mert ezek az eljárások a gyümölcs legjobb tulajdonságait tüntetik el. Ide tartozik a gyümölcsök sugárkezeléssel történő tartósítása is. Nem kevésbé káros a gyümölcs teljes életerejét, éltető és gyógyító hatását tönkretevő mélyfagyasztás, a mikrohullámú felmelegítés, párolás.

KIWI

Kellemes ízű, kissé savanykás, sok apró magú gyümölcs. Bársonyos héját nem tanácsos elfogyasztani. Magas a vitamin- és szervessó tartalma. Élénkítő, frissítő gyümölcs. Ausztráliából származott át Európába, a mi éghajlati viszonyaink alatt is termeszthető, meghonosítható. Értékei miatt jó lenne foglalkozni vele. Néhány évvel ezelőtt 1 USA dollárért árusították, ma már feléért, negyedéért megvásárolható, mivel az olaszok felfedezték értékeit, és nagy mennyiségben kezdték el termeszteni.

A téli vitamin- és szervessó-igényeket az alma és a citrom mellett igen jól fedezi a naponta elfogyasztott egy szem kiwi.

10 g fehérjét, 6 g zsírt, 113 g szénhidrátot, 8 g szerves sót, 8 g rostot tartalmaz kilogrammonként.

FÜGE

Védettebb helyeken (épületrészek között), ha a napsütést hosszabb ideig kapja, nálunk is igen jól megél. A keményebb téli fagy megárthat neki, ez azonban könnyen kivédhető fólia- vagy vászonborítással. Érdemes lenne a termesztésével foglalkozni.

Semmi sem: pótolja az igazi friss, érett fügét, sem ízben, sem jó tulajdonságaiban. Igen tápláló gyümölcs, rendben tartja a bélműködést. A benne levő cukorfélék különösen a gyermekek számára hasznosak. Segít a hörghurutoknál, a tüdőbetegségeknél. A friss füge méregtelenítő hatása jelentős, amellett; hogy táplál is. Kúraszerűen is fogyasztható 2-3 héten keresztül reggeli, illetve délelőtti gyümölcsként. Égési sebekre, kisebb méretű fekélyekre, fogínytályogra a felvágott és leforrázott füge gyógyhatású: A fügéből készített szirup (cukor nélkül) csillapítja a köhögést, gyógyítja a torok és a mandula panaszokat.

Óvakodjunk a szárított fügéktől, fogyasztásuk előtt alaposan vizsgáljuk meg azokat! Igen kedvelik a hasadó gombák, melyek mint fehér cukormáz vonják be a felületet. Csak mikroszkóp alatt derül ki valódi szerkezetük. Ne vásároljuk meg az ilyen "cukros" fügéket; ha el akarjuk kerülni az á1taluk okozott kellemetlen fejfájásokat. Ha mégis ilyen fügét kapunk, akkor alaposan, de gyorsan tisztítsuk meg forró vízben. Az éjszakára desztillált vízbe áztatott füge, amit reggel 15 percig párolunk, jó májgyógyszer.

Bár nem a mi éghajlatunk jellegzetes gyümölcsei, kevés törődéssel azonban itt is megélnek, termeszthetők az alábbiak:


CITROM

A legértékesebb oldó és méregtelenítő gyümölcs az érett citrom. Sajno ilyen gyümölcs nálunk nemigen kapható, mert a bolti citrom erősen vegyszerezett, utóérlelő vegyszerekkel permetezett. A fentiek miatt a héja egyáltalán nem fogyasztható, ezért óvakodjunk attól, hogy a régi süteményreceptek alapján a reszelt citromhéjat felhasználjuk: Ez a citrom nem az a citrom, amiről nagyanyáink annyi jót tudtak.

A citrom fontosabb tulajdonságai: a gyümölcs nagy mennyiségű citromsavat tartalmaz, ami természetes savként kettős hatást fejt ki a szervezetben, s mintegy. szabályozó faktorként működik - a feleslegesen bekerült ásványi anyagokat; sókat; bomlástermékeket oldja, felold mindent, amit a szervezetbő1 el kell távolítani. Ugyanakkor kivételes újjáépítő (regeneráló) tulajdonságánál fogva a hiányzó szerves sókat pótolja, segít azokat a szervezethez kötni. Mindenkinek ajánlott a fogyasztása, kicsiny gyermektől az aggkorúig.

Fogyasztása reggel éhgyomorra, fél órával a déli és esti étkezés előtt ajánlott. Öntsünk egy kevés forrás- vagy desztillá1t vizet pohárba, és sajtoljuk bele a citrom levét (bolti tartósított levek erre nem alkalmasak). Lassan; ízlelgetve, apró kortyonként, nyállal alaposan elkeverve igyuk meg. Ha tényleges méregtelenítést végzünk, akkor annyit együnk belőle, amennyit csak lehet, de víz és cukor hozzáadása nélkül. 6-9 citromot is meg lehet így enni naponta, fokozatosan növelve a mennyiséget.

Hurutos, náthás, influenzás esetekben együnk sült citromot, hasonló módon. A citromot lassú tűzön tartott sütőben süssük meg világosbarnásra (narancsbarna)! Ha sokáig sütjük, vagy nagy lángon, könnyen szétpukkad, akkor ki lehet dobni. A sütés következtében egy enyhe szerves szalicilsav jön létre, amely igen érős tisztító, verejtékeztető hatású szer, ellentétben a szervetlen szalicilsavakkal (aszpirin, kalmopirin, algopirin stb.). Ez utóbbiak mérgek, míg a szerves szalicilsav erőteljesen oldja a húgysavakat, savtalanítja a vért: Az oldódási krízis esetleg fájdalommal, kellemetlen érzésekkel jár, de ne ijedjünk meg tőle! Tünetei: gyomor vagy alhasi fájdalom. Nem szabad a kúrát abbahagyni, hanem vegétárius étrenddel, hashajtó teákkal segítsük a méregkiürítést!

A reggeli keserű tea helyett is fogyasztható, ilyenkor desztillált vízzel hígítva igyuk. Ha vegyszermentes - vagy saját termelésű - citromhoz jutunk, annak a héja is igen jó. A máj méreglerakódásait tisztítja, féreghajtó és puffadásgátló hatása van. A citromlé fokozza anyálelválasztást, csillapítja a szomjúságot, mivel oldja és eltávolítja a szervetlen sókat: A vízfelhalmozódás a szervezetben a sós, főtt, sütött, fagyasztott ételek fogyasztásának következménye: Ezért elsősorban azoknak kell citromkúrákhoz folyamodniuk, akik az átállás időszakában vannak. A citromlé hígított formában is elpusztítja a kolera-, a diftéria- és a tífuszbaktériumokat. Szinte nincs olyan betegség vagy gyengeségi állapot, amikor a-citrom ne segítene. A bőrnek is elsőrendű fiatalítója és regenerálója, megelőzi a kopaszságot, erősíti a fejbőrt, a hajhagymákat. A citromlé jó bőrápolószer, mandula- vagy avokádóolajjal elegyítve. Ha ezt erősen a fejbőrbe dörzsöljük, hamarosan megszünteti a haj korpásodását, megakadályozza a hajhullást.

A citrom préseléséhez csak üveg vagy porcelán prést használjunk, a műanyag és a fém prések tönkreteszik a citrom természetes értékeit.

MAZDAZNAN tanács szerint: "Ha éhes vagy, végy egy szelet citromot a nyelvedre, s köpd ki, ha az keserű lesz! Ha szomjas vagy, fogyassz citromlevet, szívd azt szalmaszálon! Fogaidat mindig mosd meg a citrom fogyasztása után! Hideg vízzel a citrom hűsítőleg, forró vízzel izzasztólag hat."

4 g fehérjét, 58 g zsírt, 23 g szénhidrátot, 6 g szerves sót, 22 g rostot tartalmaz kilogrammonként.